Sản phẩm

Tìm kiếm

Máy mài khuôn

 • Máy mài thẳng 6mm Fein MSh 636-1
  Máy mài thẳng 6mm Fein MSh 636-1
  MS: TV-MSh6-2584
  Tên:Máy mài thẳng 6mm Fein MSh 636-1
  Giá: Call
  TV-MSh6-2584
  Fein / Đức
  20mm/280W/1.5Kg
  0, Call VND/Cái
 • Máy mài thẳng 12mm Fein MShy 649-1
  Máy mài thẳng 12mm Fein MShy 649-1
  MS: TV-Shy6-2585
  Tên:Máy mài thẳng 12mm Fein MShy 649-1
  Giá: Call
  TV-Shy6-2585
  Fein / Đức
  12mm/750W/3.6Kg
  0, Call VND/Cái
 • Máy mài Khuôn G500
  Máy mài Khuôn G500
  MS: TV-G500-0048
  Tên:Máy mài Khuôn G500
  Giá: 5,500,000
  TV-G500-0048
  Metabo / Đức
  6mm - 500W
  5,500,000, 5,500,000 VND/Máy
 • Máy mài thẳng GE700
  Máy mài thẳng GE700
  MS: TV-GE70-0049
  Tên:Máy mài thẳng GE700
  Giá: 6,800,000
  TV-GE70-0049
  Metabo / Đức
  8mm - 710W
  6,800,000, 6,800,000 VND/Máy
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm