Sản phẩm

Tìm kiếm

Máy mài

 • Máy mài góc bằng khí nén -TOP
  Máy mài góc bằng khí nén -TOP
  MS: TV-7064
  Tên:Máy mài góc bằng khí nén -TOP
  Giá: Call
  TV-7064
  Top / Đài Loan
  0, Call VND/Cái
 • Máy mài 6mm trắng -TOP
  Máy mài 6mm trắng -TOP
  MS: TV-7063
  Tên:Máy mài 6mm trắng -TOP
  Giá: 455,000
  TV-7063
  Top / Đài Loan
  0, 455,000 VND/Cái
 • Máy mài 6mm đỏ -TOP
  Máy mài 6mm đỏ -TOP
  MS: TV-7062
  Tên:Máy mài 6mm đỏ -TOP
  Giá: 460,000
  TV-7062
  Top / Đài Loan
  0, 460,000 VND/Cái
 • Máy mài 6mm cao cấp -TOP
  Máy mài 6mm cao cấp -TOP
  MS: TV-7061
  Tên:Máy mài 6mm cao cấp -TOP
  Giá: 950,000
  TV-7061
  Top / Đài Loan
  0, 950,000 VND/Cái
 • Bộ máy mài 3mm,-TOP
  Bộ máy mài 3mm,-TOP
  MS: TV-6074
  Tên:Bộ máy mài 3mm,-TOP
  Giá: 832,000
  TV-6074
  Top / Đài Loan
  0, 832,000 VND/Cái
 • Bộ máy mài 3mm -TOP
  Bộ máy mài 3mm -TOP
  MS: TV-6073
  Tên:Bộ máy mài 3mm -TOP
  Giá: 715,000
  TV-6073
  Top / Đài Loan
  0, 715,000 VND/Cái
 • Máy mài 6mm loại nhỏ -CASAR
  Máy mài 6mm loại nhỏ -CASAR
  MS: TV-5034
  Tên:Máy mài 6mm loại nhỏ -CASAR
  Giá: 285,000
  TV-5034
  CASAR / Đài Loan
  0, 285,000 VND/Cái
 • Máy mài 6mm loại lớn-CASAR
  Máy mài 6mm loại lớn-CASAR
  MS: TV-5033
  Tên:Máy mài 6mm loại lớn-CASAR
  Giá: 3,100,000
  TV-5033
  CASAR / Đài Loan
  0, 3,100,000 VND/Cái
 • Bộ máy mài 3mm-CASAR
  Bộ máy mài 3mm-CASAR
  MS: TV-5025
  Tên:Bộ máy mài 3mm-CASAR
  Giá: 485,000
  TV-5025
  CASAR / Đài Loan
  0, 485,000 VND/Cái
 • Máy mài đầu trụ KPT-22DGBS - IN
  Máy mài đầu trụ KPT-22DGBS - IN
  MS: TV-KPT2-2601
  Tên:Máy mài đầu trụ KPT-22DGBS - IN
  Giá: 1,250,000
  TV-KPT2-2601
  Kawasaki / Nhật bản
  120 x 33 x 41 mm
  1,250,000, 1,250,000 VND/Cái
 • Máy mài đầu trụ KPT-1220S
  Máy mài đầu trụ KPT-1220S
  MS: TV-KPT1-2655
  Tên:Máy mài đầu trụ KPT-1220S
  Giá: 1,535,000
  TV-KPT1-2655
  Kawasaki / Nhật bản
  160 x 32 x 65mm
  1,535,000, 1,535,000 VND/Cái
 • Máy mài đầu trụ KPT-1240S
  Máy mài đầu trụ KPT-1240S
  MS: TV-KPT1-2656
  Tên:Máy mài đầu trụ KPT-1240S
  Giá: 1,713,000
  TV-KPT1-2656
  Kawasaki / Nhật bản
  164 x 40 x 73mm
  1,713,000, 1,713,000 VND/Cái
 • Máy mài đầu trụ KPT-NG25A-CR
  Máy mài đầu trụ KPT-NG25A-CR
  MS: TV-KPTN-2677
  Tên:Máy mài đầu trụ KPT-NG25A-CR
  Giá: 4,214,000
  TV-KPTN-2677
  Kawasaki / Nhật bản
  169 x 37 x 37 mm
  4,214,000, 4,214,000 VND/Cái
 • Máy mài đầu trụ KPT-NG25A-CS
  Máy mài đầu trụ KPT-NG25A-CS
  MS: TV-KPTN-2678
  Tên:Máy mài đầu trụ KPT-NG25A-CS
  Giá: 4,214,000
  TV-KPTN-2678
  Kawasaki / Nhật bản
  179 x 37 x 37 mm
  4,214,000, 4,214,000 VND/Cái
 • Máy mài đầu trụ KPT-NG45A-CR
  Máy mài đầu trụ KPT-NG45A-CR
  MS: TV-KPTN-2679
  Tên:Máy mài đầu trụ KPT-NG45A-CR
  Giá: 4,214,000
  TV-KPTN-2679
  Kawasaki / Nhật bản
  167 x 36 x 36 mm
  4,214,000, 4,214,000 VND/Cái
 • Máy mài đầu trụ KPT-NG45A-CS
  Máy mài đầu trụ KPT-NG45A-CS
  MS: TV-KPTN-2680
  Tên:Máy mài đầu trụ KPT-NG45A-CS
  Giá: 4,214,000
  TV-KPTN-2680
  Kawasaki / Nhật bản
  157 x 38 x 38 mm
  4,214,000, 4,214,000 VND/Cái
 • Máy mài thẳng KPT-NG65A-DS
  Máy mài thẳng KPT-NG65A-DS
  MS: TV-KPTN-2681
  Tên:Máy mài thẳng KPT-NG65A-DS
  Giá: 5,500,000
  TV-KPTN-2681
  Kawasaki / Nhật bản
  335 x 47 x 80 mm
  5,500,000, 5,500,000 VND/Cái
 • Máy mài đầu trụ KPT-65L-CR
  Máy mài đầu trụ KPT-65L-CR
  MS: TV-KPT6-2682
  Tên:Máy mài đầu trụ KPT-65L-CR
  Giá: 6,356,000
  TV-KPT6-2682
  Kawasaki / Nhật bản
  310 x 47 x 47 mm
  6,356,000, 6,356,000 VND/Cái
 • Máy mài đầu trụ KPT-65L-CS
  Máy mài đầu trụ KPT-65L-CS
  MS: TV-KPT6-2683
  Tên:Máy mài đầu trụ KPT-65L-CS
  Giá: 6,356,000
  TV-KPT6-2683
  Kawasaki / Nhật bản
  425 x 47 x 47 mm
  6,356,000, 6,356,000 VND/Cái
 • Máy mài đầu trụ KPT-NG75A-CR
  Máy mài đầu trụ KPT-NG75A-CR
  MS: TV-KPTN-2684
  Tên:Máy mài đầu trụ KPT-NG75A-CR
  Giá: 5,714,000
  TV-KPTN-2684
  Kawasaki / Nhật bản
  310 x 50 x 50mm
  5,714,000, 5,714,000 VND/Cái
Total: 47
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm