Sản phẩm

Tìm kiếm

Máy vặn ốc, vít

 • Máy vặn vít dùng điện DC bán tự động
  Máy vặn vít dùng điện DC bán tự động
  MS: TV-BSD101-4713
  Tên:Máy vặn vít dùng điện DC bán tự động
  Giá: 1,200,000
  TV-BSD101-4713
  Đang cập nhật / Thượng hải
  0.5 – 15 Kgf.cm
  1,200,000, 1,200,000 VND/Cái
 • Tô vít điện AC bán tự động SK-2205LS
  Tô vít điện AC bán tự động SK-2205LS
  MS: TV-SK22-2373
  Tên:Tô vít điện AC bán tự động SK-2205LS
  Giá: 2,951,000
  TV-SK22-2373
  Kilews / Đài Loan
  (kgf.cm): 0.5~7
  2,951,000, 2,951,000 VND/Cái
 • Tô vít điện AC bán tự động SK-2215LS
  Tô vít điện AC bán tự động SK-2215LS
  MS: TV-SK22-2374
  Tên:Tô vít điện AC bán tự động SK-2215LS
  Giá: 3,110,000
  TV-SK22-2374
  Kilews / Đài Loan
  (kgf.cm): 2~15
  3,110,000, 3,110,000 VND/Cái
 • Tô vít điện AC bán tự động SK-2225LS
  Tô vít điện AC bán tự động SK-2225LS
  MS: TV-SK22-2375
  Tên:Tô vít điện AC bán tự động SK-2225LS
  Giá: 3,796,000
  TV-SK22-2375
  Kilews / Đài Loan
  5.0-25kgf.cm
  3,796,000, 3,796,000 VND/Cái
 • Tô vít điện AC bán tự động SK-2235LS
  Tô vít điện AC bán tự động SK-2235LS
  MS: TV-SK22-2376
  Tên:Tô vít điện AC bán tự động SK-2235LS
  Giá: 4,653,000
  TV-SK22-2376
  Kilews / Đài Loan
  10~35kgf.cm
  4,653,000, 4,653,000 VND/Cái
 • Tô vít điện AC bán tự động SK-2225LSF
  Tô vít điện AC bán tự động SK-2225LSF
  MS: TV-SK22-2377
  Tên:Tô vít điện AC bán tự động SK-2225LSF
  Giá: 3,796,000
  TV-SK22-2377
  Kilews / Đài Loan
  3.0-18kgf.cm
  3,796,000, 3,796,000 VND/Cái
 • Tô vít điện AC bán tự động SK- 2245LS
  Tô vít điện AC bán tự động SK- 2245LS
  MS: TV-SK22-2378
  Tên:Tô vít điện AC bán tự động SK- 2245LS
  Giá: 5,223,000
  TV-SK22-2378
  Kilews / Đài Loan
  15~45kgf.cm
  5,223,000, 5,223,000 VND/Cái
 • Tô vít điện AC bán tự động SK-3220L
  Tô vít điện AC bán tự động SK-3220L
  MS: TV-SK32-2379
  Tên:Tô vít điện AC bán tự động SK-3220L
  Giá: 6,021,000
  TV-SK32-2379
  Kilews / Đài Loan
  1.0-12kgf.cm
  6,021,000, 6,021,000 VND/Cái
 • Tô vít điện AC bán tự động SK-3280L
  Tô vít điện AC bán tự động SK-3280L
  MS: TV-SK32-2380
  Tên:Tô vít điện AC bán tự động SK-3280L
  Giá: 6,021,000
  TV-SK32-2380
  Kilews / Đài Loan
  3.0-19kgf.cm
  6,021,000, 6,021,000 VND/Cái
 • Tô vít điện AC bán tự động SK-3280LF
  Tô vít điện AC bán tự động SK-3280LF
  MS: TV-K328-2381
  Tên:Tô vít điện AC bán tự động SK-3280LF
  Giá: 6,021,000
  TV-K328-2381
  Kilews / Đài Loan
  1.5~12Kgf.cm
  6,021,000, 6,021,000 VND/Cái
 • Tô vít điện AC bán tự động SK-9230P
  Tô vít điện AC bán tự động SK-9230P
  MS: TV-SK92-2382
  Tên:Tô vít điện AC bán tự động SK-9230P
  Giá: 7,272,000
  TV-SK92-2382
  Kilews / Đài Loan
  5~22kgf.cm
  7,272,000, 7,272,000 VND/Cái
 • Tô vít điện AC bán tự động SK-SK-9240P
  Tô vít điện AC bán tự động SK-SK-9240P
  MS: TV-SK92-2383
  Tên:Tô vít điện AC bán tự động SK-SK-9240P
  Giá: 7,272,000
  TV-SK92-2383
  Kilews / Đài Loan
  10-30kgf.cm
  7,272,000, 7,272,000 VND/Cái
 • Tô vít điện AC bán tự động SK-9250P
  Tô vít điện AC bán tự động SK-9250P
  MS: TV-SK92-2384
  Tên:Tô vít điện AC bán tự động SK-9250P
  Giá: 7,272,000
  TV-SK92-2384
  Kilews / Đài Loan
  15-45kgf.cm
  7,272,000, 7,272,000 VND/Cái
 • Tô vít điện AC bán tự động SK-9230PF
  Tô vít điện AC bán tự động SK-9230PF
  MS: TV-SK92-2385
  Tên:Tô vít điện AC bán tự động SK-9230PF
  Giá: 7,272,000
  TV-SK92-2385
  Kilews / Đài Loan
  4~17kgf.cm
  7,272,000, 7,272,000 VND/Cái
 • Tô vít điện AC bán tự động SK-9240PF
  Tô vít điện AC bán tự động SK-9240PF
  MS: TV-SK92-2386
  Tên:Tô vít điện AC bán tự động SK-9240PF
  Giá: 7,272,000
  TV-SK92-2386
  Kilews / Đài Loan
  10~30kgf.cm
  7,272,000, 7,272,000 VND/Cái
 • Tô vít điện DC tự động SKD-2200L
  Tô vít điện DC tự động SKD-2200L
  MS: TV-SKD2-2387
  Tên:Tô vít điện DC tự động SKD-2200L
  Giá: 6,824,400
  TV-SKD2-2387
  Kilews / Đài Loan
  0.5-7 Kgf.cm
  5,687,000, 6,824,400 VND/Cái
 • Tô vít điện DC tự động SKD-2000L - bao gồm bộ cấp nguồn
  Tô vít điện DC tự động SKD-2000L - bao gồm bộ cấp nguồn
  MS: TV-SKD2-2388
  Tên:Tô vít điện DC tự động SKD-2000L - bao gồm bộ cấp nguồn
  Giá: 6,450,000
  TV-SKD2-2388
  Kilews / Đài Loan
  0.2-3.5Kgf.cm - Đã bao gồm bộ
  6,450,000, 6,450,000 VND/Cái
 • Tô vít điện DC tự động SKD- SKD-2300L
  Tô vít điện DC tự động SKD- SKD-2300L
  MS: TV-SKD2-2389
  Tên:Tô vít điện DC tự động SKD- SKD-2300L
  Giá: 5,687,000
  TV-SKD2-2389
  Kilews / Đài Loan
  1.0-10Kgf.cm
  5,687,000, 5,687,000 VND/Cái
 • Thiết bị điều khiển điện SKP-32HL
  Thiết bị điều khiển điện SKP-32HL
  MS: TV-SKP3-2392
  Tên:Thiết bị điều khiển điện SKP-32HL
  Giá: Call
  TV-SKP3-2392
  Kilews / Đài Loan
  200x80x66(mm)
  0, Call VND/Cái
 • Máy bắn vít 6mm Fein SCT5-40M
  Máy bắn vít 6mm Fein SCT5-40M
  MS: TV-SCT5-2587
  Tên:Máy bắn vít 6mm Fein SCT5-40M
  Giá: Call
  TV-SCT5-2587
  Fein / Đức
  5mm/450W/1.6Kg
  0, Call VND/Cái
Total: 23
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm