Sản phẩm

Tìm kiếm

Máy vặn vít

 • Dụng cụ vặn vít -TOP
  Dụng cụ vặn vít -TOP
  MS: TV-7032
  Tên:Dụng cụ vặn vít -TOP
  Giá: 950,000
  TV-7032
  Top / Đài Loan
  0, 950,000 VND/Cái
 • Dụng cụ vặn vít cao cấp -TOP
  Dụng cụ vặn vít cao cấp -TOP
  MS: TV-7031
  Tên:Dụng cụ vặn vít cao cấp -TOP
  Giá: 1,350,000
  TV-7031
  Top / Đài Loan
  0, 1,350,000 VND/Cái
 • Máy vặn vít 1/4" KPT-12 ID
  Máy vặn vít 1/4" KPT-12 ID
  MS: TV-KPT1-2594
  Tên:Máy vặn vít 1/4" KPT-12 ID
  Giá: 4,200,000
  TV-KPT1-2594
  Kawasaki / Nhật bản
  143 x 40 x 47 mm
  3,500,000, 4,200,000 VND/Cái
 • Súng vặn lực KPT-14FX
  Súng vặn lực KPT-14FX
  MS: TV-KPT1-2596
  Tên:Súng vặn lực KPT-14FX
  Giá: 3,500,000
  TV-KPT1-2596
  Kawasaki / Nhật bản
  L 154 x W 71 x H 197
  3,500,000, 3,500,000 VND/Cái
 • Máy vặn vít KPT-875
  Máy vặn vít KPT-875
  MS: TV-KPT8-2653
  Tên:Máy vặn vít KPT-875
  Giá: 4,215,000
  TV-KPT8-2653
  Kawasaki / Nhật bản
  150 x 50 x 160 mm
  4,215,000, 4,215,000 VND/Cái
 • Máy vặn vít KPT-885
  Máy vặn vít KPT-885
  MS: TV-KPT8-2654
  Tên:Máy vặn vít KPT-885
  Giá: 6,213,000
  TV-KPT8-2654
  Kawasaki / Nhật bản
  154 x 51 x 190mm
  6,213,000, 6,213,000 VND/Cái
 • Máy vặn vít KPT-SD150
  Máy vặn vít KPT-SD150
  MS: TV-KPTS-2698
  Tên:Máy vặn vít KPT-SD150
  Giá: 4,000,000
  TV-KPTS-2698
  Kawasaki / Nhật bản
  240 x 43 x 153 mm
  4,000,000, 4,000,000 VND/Cái
 • Máy vặn vít KPT-SD160
  Máy vặn vít KPT-SD160
  MS: TV-KPTS-2699
  Tên:Máy vặn vít KPT-SD160
  Giá: 4,000,000
  TV-KPTS-2699
  Kawasaki / Nhật bản
  265 x 40 x 55 mm
  4,000,000, 4,000,000 VND/Cái
 • Máy vặn vít KPT-SD110A
  Máy vặn vít KPT-SD110A
  MS: TV-SD11-1034
  Tên:Máy vặn vít KPT-SD110A
  Giá: 3,965,000
  TV-SD11-1034
  Kawasaki / Nhật bản
  6mm - 1.2 kg
  3,965,000, 3,965,000 VND/Cái
 • Máy vặn vít KPT-SD120
  Máy vặn vít KPT-SD120
  MS: TV-SD12-1035
  Tên:Máy vặn vít KPT-SD120
  Giá: 3,500,000
  TV-SD12-1035
  Kawasaki / Nhật bản
  6mm - 1.1 kg
  3,500,000, 3,500,000 VND/Cái
 • Súng vặn Vít PYH TS-6SLD
  Súng vặn Vít PYH TS-6SLD
  MS: TV-TS6S-1521
  Tên:Súng vặn Vít PYH TS-6SLD
  Giá: Call
  TV-TS6S-1521
  PYH / Đài Loan
  6mm
  0, Call VND/Cái
 • Máy vặn vít KPT-85ID
  Máy vặn vít KPT-85ID
  MS: TV-T85I-1689
  Tên:Máy vặn vít KPT-85ID
  Giá: 2,965,000
  TV-T85I-1689
  Kawasaki / Nhật bản
  6mm/41Nm/0.7kg
  2,965,000, 2,965,000 VND/Máy
 • Súng rút ri vê KPT-517HS
  Súng rút ri vê KPT-517HS
  MS: TV-KPT5-1722
  Tên:Súng rút ri vê KPT-517HS
  Giá: 11,178,000
  TV-KPT5-1722
  Kawasaki / Nhật bản
  2.4/3.2/4.0/4.8mm
  11,178,000, 11,178,000 VND/Máy
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm