Sản phẩm

Tìm kiếm

Nhám Xếp

 • Nhám xếp-đế fiber-100X16.0 P40-P100
  Nhám xếp-đế fiber-100X16.0 P40-P100
  MS: TV-FIB1-5452
  Tên:Nhám xếp-đế fiber-100X16.0 P40-P100
  Giá: 11,500
  TV-FIB1-5452
  Norton / Thái Lan
  50 viên/thùng
  11,500, 11,500 VND/Viên
 • Nhám xếp-đế nhựa-100X16.0 P60-P80
  Nhám xếp-đế nhựa-100X16.0 P60-P80
  MS: TV-NXN1-5453
  Tên:Nhám xếp-đế nhựa-100X16.0 P60-P80
  Giá: 9,500
  TV-NXN1-5453
  Norton / Thái Lan
  50 viên/thùng
  9,500, 9,500 VND/Viên
 • Nhám xếp số 60# (100x16mm) W2776A
  Nhám xếp số 60# (100x16mm) W2776A
  MS: TV-W277-4066
  Tên:Nhám xếp số 60# (100x16mm) W2776A
  Giá: 14,000
  TV-W277-4066
  Wynns / Trung Quốc
  60# (100x16mm)
  14,000, 14,000 VND/Cái
 • Nhám xếp số 80# (100x16mm) W2776B
  Nhám xếp số 80# (100x16mm) W2776B
  MS: TV-W277-4067
  Tên:Nhám xếp số 80# (100x16mm) W2776B
  Giá: 14,000
  TV-W277-4067
  Wynns / Trung Quốc
  80# (100x16mm)
  14,000, 14,000 VND/Cái
 • Nhám mài đỏ độ nhám 24 52-002
  Nhám mài đỏ độ nhám 24 52-002
  MS: TV-5200-0431
  Tên:Nhám mài đỏ độ nhám 24 52-002
  Giá: 11,000
  TV-5200-0431
  Crossman / Mỹ
  100mm (4")
  11,000, 11,000 VND/Cái
 • Nhám mài đen độ nhám 16 52-081
  Nhám mài đen độ nhám 16 52-081
  MS: TV-5208-0432
  Tên:Nhám mài đen độ nhám 16 52-081
  Giá: 12,000
  TV-5208-0432
  Crossman / Mỹ
  100mm (4")
  12,000, 12,000 VND/Cái
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm