Sản phẩm

Tìm kiếm

Súng bắn đinh ghim

 • Súng bắn đinh I50 -TOP
  Súng bắn đinh I50 -TOP
  MS: TV-7075
  Tên:Súng bắn đinh I50 -TOP
  Giá: 1,650,000
  TV-7075
  Top / Đài Loan
  0, 1,650,000 VND/Cái
 • Súng bắn đinh U 1002-CASAR
  Súng bắn đinh U 1002-CASAR
  MS:
  Tên:Súng bắn đinh U 1002-CASAR
  Giá: 654,000
  CASAR / Đài Loan
  Súng bắn đinh U 1002-CASAR
  0, 654,000 VND/Cái
 • Súng bắn đinh T50 -CASAR
  Súng bắn đinh T50 -CASAR
  MS: TV-5037
  Tên:Súng bắn đinh T50 -CASAR
  Giá: 1,125,000
  TV-5037
  CASAR / Đài Loan
  0, 1,125,000 VND/Cái
 • Súng bắn đinh F50 -CASAR
  Súng bắn đinh F50 -CASAR
  MS: TV-5036
  Tên:Súng bắn đinh F50 -CASAR
  Giá: 865,000
  TV-5036
  CASAR / Đài Loan
  0, 865,000 VND/Cái
 • Súng bắn đinh bê tông -CASAR
  Súng bắn đinh bê tông -CASAR
  MS: TV-5035
  Tên:Súng bắn đinh bê tông -CASAR
  Giá: Call
  TV-5035
  CASAR / Đài Loan
  0, Call VND/Cái
 • Bấm đinh U có tay cầm 6-12mm W0565
  Bấm đinh U có tay cầm 6-12mm W0565
  MS: TV-W056-3197
  Tên:Bấm đinh U có tay cầm 6-12mm W0565
  Giá: 366,000
  TV-W056-3197
  Wynns / Trung Quốc
  6-12mm
  366,000, 366,000 VND/Cái
 • Bấm đinh gỗ tăng đưa W0566
  Bấm đinh gỗ tăng đưa W0566
  MS: TV-W056-3198
  Tên:Bấm đinh gỗ tăng đưa W0566
  Giá: 252,000
  TV-W056-3198
  Wynns / Trung Quốc
  5/16"-9/16" (8mm-14mm)
  252,000, 252,000 VND/Cái
 • Bấm gỗ xi W0558
  Bấm gỗ xi W0558
  MS: TV-W055-3199
  Tên:Bấm gỗ xi W0558
  Giá: 139,000
  TV-W055-3199
  Wynns / Trung Quốc
  139,000, 139,000 VND/Cái
 • Bấm kim màu cam 94-801
  Bấm kim màu cam 94-801
  MS: TV-9480-0561
  Tên:Bấm kim màu cam 94-801
  Giá: 145,000
  TV-9480-0561
  Crossman / Mỹ
  10mm
  145,000, 145,000 VND/Cái
 • Bấm kim màu đỏ 94-802
  Bấm kim màu đỏ 94-802
  MS: TV-9480-0562
  Tên:Bấm kim màu đỏ 94-802
  Giá: 162,000
  TV-9480-0562
  Crossman / Mỹ
  10mm
  162,000, 162,000 VND/Cái
 • Bấm kim màu trắng 94-805
  Bấm kim màu trắng 94-805
  MS: TV-9480-0563
  Tên:Bấm kim màu trắng 94-805
  Giá: Call
  TV-9480-0563
  Crossman / Mỹ
  Bấm đinh U, I
  0, Call VND/Cái
 • Súng bắn đinh meite 1013J
  Súng bắn đinh meite 1013J
  MS: TV-1013-1070
  Tên:Súng bắn đinh meite 1013J
  Giá: 580,000
  TV-1013-1070
  Meite / Đài Loan
  Đinh chữ U
  580,000, 580,000 VND/Cái
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm