Sản phẩm

Tìm kiếm

Thang nhôm rút

 • Thang bàn xếp ( Nhôm ) TNX86
  Thang bàn xếp 
( Nhôm ) TNX86
  MS: TV-TNX8-4661
  Tên:Thang bàn xếp ( Nhôm ) TNX86
  Giá: Call
  TV-TNX8-4661
  Asaki / Trung Quốc
  86 x 30 x 79,5 cm
  0, Call VND/Cái
 • Thang nhôm rút thẳng 770
  Thang nhôm rút thẳng 770
  MS: TV-770-2517
  Tên:Thang nhôm rút thẳng 770
  Giá: 3,800,000
  TV-770-2517
  Xtend&Climb / Trung Quốc
  3.8m/0.8m/13kg
  3,800,000, 3,800,000 VND/Cái
 • Thang nhôm rút chữ A chữ I AI-24
  Thang nhôm rút chữ A chữ I AI-24
  MS: TV-AI24-2518
  Tên:Thang nhôm rút chữ A chữ I AI-24
  Giá: 3,800,000
  TV-AI24-2518
  Xtend&Climb / Trung Quốc
  A=1.93m/ I=3.85m/ 14.5kg
  3,800,000, 3,800,000 VND/Cái
 • Thang nhôm rút đơn 2m60 XT-26
  Thang nhôm rút đơn 2m60 XT-26
  MS: TV-XT26-2519
  Tên:Thang nhôm rút đơn 2m60 XT-26
  Giá: 2,700,000
  TV-XT26-2519
  Xtend&Climb / Trung Quốc
  2.6m/0.75m/7.5kg
  2,700,000, 2,700,000 VND/Cái
 • Thang nhôm rút đôi 3 mét XT-A30
  Thang nhôm rút đôi 3 mét XT-A30
  MS: TV-XTA3-2520
  Tên:Thang nhôm rút đôi 3 mét XT-A30
  Giá: 3,900,000
  TV-XTA3-2520
  Xtend&Climb / Trung Quốc
  3m/0.95m/19kg
  3,900,000, 3,900,000 VND/Cái
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm