Sản phẩm

Tìm kiếm

Thanh nhôm

 • Thanh nhôm hồ bơi TELESCOPIC POLE 4m
  Thanh nhôm hồ bơi TELESCOPIC POLE 4m
  MS: TV-TNHB-5428
  Tên:Thanh nhôm hồ bơi TELESCOPIC POLE 4m
  Giá: 1,100,000
  TV-TNHB-5428
  Pentair / Mỹ
  rút ngắn 2m - dài 4m
  1,100,000, 1,100,000 VND/Cái
 • Thanh nhôm hồ bơi TELESCOPIC POLE 5.8m
  Thanh nhôm hồ bơi TELESCOPIC POLE 5.8m
  MS: TV-TNHB-5429
  Tên:Thanh nhôm hồ bơi TELESCOPIC POLE 5.8m
  Giá: 907,200
  TV-TNHB-5429
  Pentair / Mỹ
  rút ngắn 3m - dài 5,8m
  907,200, 907,200 VND/Cái
 • Khớp nối cần vớt rác
  Khớp nối cần vớt rác
  MS: TV-KNVO-5430
  Tên:Khớp nối cần vớt rác
  Giá: 302,400
  TV-KNVO-5430
  Pentair / Mỹ
  Thép không rỉ
  302,400, 302,400 VND/Cái
 • Thanh nhôm 06665
  Thanh nhôm 06665
  MS: TV-0666-1957
  Tên:Thanh nhôm 06665
  Giá: 1,020,000
  TV-0666-1957
  Astral / Tây Ban nha
  4.8 m
  850,000, 1,020,000 VND/Cái
 • Thanh nhôm 01362
  Thanh nhôm 01362
  MS: TV-362-1958
  Tên:Thanh nhôm 01362
  Giá: 6,250,000
  TV-362-1958
  Astral / Tây Ban nha
  10 m
  6,250,000, 6,250,000 VND/Cái
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm