Sản phẩm

Tìm kiếm

Thiết bị đo độ dày

 • Máy đo độ dày cao su và nhựa LP-10-C
  Máy đo độ dày cao su và nhựa LP-10-C
  MS: TV-SUND-4159
  Tên:Máy đo độ dày cao su và nhựa LP-10-C
  Giá: 6,480,000
  TV-SUND-4159
  Sundoo / Trung Quốc
  0.01mm/10mm
  5,400,000, 6,480,000 VND/Cái
 • Thiết bị đo chiều dầy vật liệu siêu âm ISU-200C
  Thiết bị đo chiều dầy vật liệu siêu âm ISU-200C
  MS: TV-ISU2-4452
  Tên:Thiết bị đo chiều dầy vật liệu siêu âm ISU-200C
  Giá: 11,990,000
  TV-ISU2-4452
  Insize / Trung Quốc
  0.8-230mm
  11,990,000, 11,990,000 VND/Cái
 • Thiết bị đo chiều dầy vật liệu siêu âm ISU-250C
  Thiết bị đo chiều dầy vật liệu siêu âm ISU-250C
  MS: TV-ISU2-4453
  Tên:Thiết bị đo chiều dầy vật liệu siêu âm ISU-250C
  Giá: 31,240,000
  TV-ISU2-4453
  Insize / Trung Quốc
  0.7-300mm
  31,240,000, 31,240,000 VND/Cái
 • Đo độ dày đồng hồ MW455-25
  Đo độ dày đồng hồ MW455-25
  MS: TV-MW45-2941
  Tên:Đo độ dày đồng hồ MW455-25
  Giá: 1,015,000
  TV-MW45-2941
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-10mm
  1,015,000, 1,015,000 VND/Cái
 • Đo độ dày điện tử MW455-15D
  Đo độ dày điện tử MW455-15D
  MS: TV-MW45-2940
  Tên:Đo độ dày điện tử MW455-15D
  Giá: 3,630,000
  TV-MW45-2940
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-10mm
  3,630,000, 3,630,000 VND/Cái
 • Đồng hồ đo độ dày 10mm 7327
  Đồng hồ đo độ dày 10mm 7327
  MS: TV-7327-2553
  Tên:Đồng hồ đo độ dày 10mm 7327
  Giá: 2,790,000
  TV-7327-2553
  Mitutoyo / Nhật bản
  10mm/20mm/0,001mm
  2,790,000, 2,790,000 VND/Cái
 • Đồng hồ đo độ dày điện tử 547-400S
  Đồng hồ đo độ dày điện tử 547-400S
  MS: TV-5474-0331
  Tên:Đồng hồ đo độ dày điện tử 547-400S
  Giá: 11,187,000
  TV-5474-0331
  Mitutoyo / Nhật bản
  0-12mm/0,001mm
  11,187,000, 11,187,000 VND/Cái
 • Đồng hồ đo độ dày 7301
  Đồng hồ đo độ dày 7301
  MS: TV-7301-0342
  Tên:Đồng hồ đo độ dày 7301
  Giá: 1,160,000
  TV-7301-0342
  Mitutoyo / Nhật bản
  0-10mm/0,01mm
  1,160,000, 1,160,000 VND/Cái
 • Đồng hồ đo độ dày 7321
  Đồng hồ đo độ dày 7321
  MS: TV-7321-0343
  Tên:Đồng hồ đo độ dày 7321
  Giá: 1,720,000
  TV-7321-0343
  Mitutoyo / Nhật bản
  0-10mm/0,01mm
  1,720,000, 1,720,000 VND/Cái
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm