Sản phẩm

Tìm kiếm

Thước Panme

 • Thước pame 0-25mm Wynns W0580
  Thước pame 0-25mm Wynns W0580
  MS: TV-W058-4204
  Tên:Thước pame 0-25mm Wynns W0580
  Giá: 335,000
  TV-W058-4204
  Wynns / Trung Quốc
  0-25mm
  335,000, 335,000 VND/Cái
 • Thước pame 25-50mm Wynns W0581
  Thước pame 25-50mm Wynns W0581
  MS: TV-W058-4205
  Tên:Thước pame 25-50mm Wynns W0581
  Giá: 449,000
  TV-W058-4205
  Wynns / Trung Quốc
  25-50mm
  449,000, 449,000 VND/Cái
 • Thước tam giác 120mm W3070
  Thước tam giác 120mm W3070
  MS: TV-W307-4206
  Tên:Thước tam giác 120mm W3070
  Giá: 106,000
  TV-W307-4206
  Wynns / Trung Quốc
  120mm
  106,000, 106,000 VND/Cái
 • Thước tam giác 180mm W3071
  Thước tam giác 180mm W3071
  MS: TV-W307-4207
  Tên:Thước tam giác 180mm W3071
  Giá: 134,000
  TV-W307-4207
  Wynns / Trung Quốc
  180mm
  134,000, 134,000 VND/Cái
 • Panme đo trong MW280-02
  Panme đo trong MW280-02
  MS: TV-MW28-2912
  Tên:Panme đo trong MW280-02
  Giá: 1,712,000
  TV-MW28-2912
  Moore and Wright / Anh Quốc
  25-50mm/0.01mm
  1,712,000, 1,712,000 VND/Cái
 • Panme đo trong MW280-01
  Panme đo trong MW280-01
  MS: TV-MW28-2911
  Tên:Panme đo trong MW280-01
  Giá: 1,645,000
  TV-MW28-2911
  Moore and Wright / Anh Quốc
  5-30mm/0.01mm
  1,645,000, 1,645,000 VND/Cái
 • Panme đo ống MW255-01
  Panme đo ống MW255-01
  MS: TV-MW25-2910
  Tên:Panme đo ống MW255-01
  Giá: 902,000
  TV-MW25-2910
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-25mm/0.01mm
  902,000, 902,000 VND/Cái
 • Panme đo ngoài điện tử MW201-02DAB
  Panme đo ngoài điện tử MW201-02DAB
  MS: TV-MW20-2909
  Tên:Panme đo ngoài điện tử MW201-02DAB
  Giá: 2,898,000
  TV-MW20-2909
  Moore and Wright / Anh Quốc
  25-50mm (0.001mm)
  2,898,000, 2,898,000 VND/Cái
 • Panme đo ngoài điện tử MW201-01DAB
  Panme đo ngoài điện tử MW201-01DAB
  MS: TV-MW20-2908
  Tên:Panme đo ngoài điện tử MW201-01DAB
  Giá: 2,654,000
  TV-MW20-2908
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0 - 25 (0.001mm)
  2,654,000, 2,654,000 VND/Cái
 • Panme đo ngoài cơ MW200-04BL
  Panme đo ngoài cơ MW200-04BL
  MS: TV-MW20-2907
  Tên:Panme đo ngoài cơ MW200-04BL
  Giá: 804,000
  TV-MW20-2907
  Moore and Wright / Anh Quốc
  75-100mm/0.01mm
  804,000, 804,000 VND/Cái
 • Panme đo ngoài cơ MW200-03BL
  Panme đo ngoài cơ MW200-03BL
  MS: TV-MW20-2906
  Tên:Panme đo ngoài cơ MW200-03BL
  Giá: 732,000
  TV-MW20-2906
  Moore and Wright / Anh Quốc
  50-75mm/0.01mm
  732,000, 732,000 VND/Cái
 • Panme đo ngoài cơ MW200-02BL
  Panme đo ngoài cơ MW200-02BL
  MS: TV-MW20-2905
  Tên:Panme đo ngoài cơ MW200-02BL
  Giá: 624,000
  TV-MW20-2905
  Moore and Wright / Anh Quốc
  25-50mm/0.01mm
  624,000, 624,000 VND/Cái
 • Đầu panme MW310-25
  Đầu panme MW310-25
  MS: TV-MW31-2904
  Tên:Đầu panme MW310-25
  Giá: 462,000
  TV-MW31-2904
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-25mm
  462,000, 462,000 VND/Cái
 • Panme đo ngoài 0-25mm 103-129
  Panme đo ngoài 0-25mm 103-129
  MS: TV-1031-2555
  Tên:Panme đo ngoài 0-25mm 103-129
  Giá: Call
  TV-1031-2555
  Mitutoyo / Nhật bản
  25mm/0,001mm
  0, Call VND/Cái
 • Panme đo ngoài điện tử 0-25mm 293-340
  Panme đo ngoài điện tử 0-25mm 293-340
  MS: TV-2933-2556
  Tên:Panme đo ngoài điện tử 0-25mm 293-340
  Giá: 3,168,000
  TV-2933-2556
  Mitutoyo / Nhật bản
  25mm/0,001mm
  3,168,000, 3,168,000 VND/Cái
 • Panme đo ngoài điện tử 0-25mm 293-831
  Panme đo ngoài điện tử 0-25mm 293-831
  MS: TV-2938-2557
  Tên:Panme đo ngoài điện tử 0-25mm 293-831
  Giá: 2,690,000
  TV-2938-2557
  Mitutoyo / Nhật bản
  25mm/0,001mm
  2,690,000, 2,690,000 VND/Cái
 • Panme đo ngoài điện tử 0-25mm 293-821
  Panme đo ngoài điện tử 0-25mm 293-821
  MS: TV-2938-2558
  Tên:Panme đo ngoài điện tử 0-25mm 293-821
  Giá: 2,650,000
  TV-2938-2558
  Mitutoyo / Nhật bản
  25mm/0,001mm
  2,650,000, 2,650,000 VND/Cái
 • Đế gá panme 156-101-10
  Đế gá panme 156-101-10
  MS: TV-1561-2559
  Tên:Đế gá panme 156-101-10
  Giá: 913,000
  TV-1561-2559
  Mitutoyo / Nhật bản
  Panma
  913,000, 913,000 VND/Cái
 • Panme đo ngoài MW1965MB
  Panme đo ngoài MW1965MB
  MS: TV-MW19-1556
  Tên:Panme đo ngoài MW1965MB
  Giá: 690,000
  TV-MW19-1556
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0–25mm/0,001mm
  690,000, 690,000 VND/Cái
 • Panme đo ngoài 103-129
  Panme đo ngoài 103-129
  MS: TV-1031-0271
  Tên:Panme đo ngoài 103-129
  Giá: 1,620,000
  TV-1031-0271
  Mitutoyo / Nhật bản
  0-25mm/ 0,001mm
  1,620,000, 1,620,000 VND/Cái
Total: 48
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm