Sản phẩm

Tìm kiếm

Thước cặp cơ

 • Thước cặp cơ AK-119
  Thước cặp cơ AK-119
  MS: TV-AK11-4638
  Tên:Thước cặp cơ AK-119
  Giá: 177,000
  TV-AK11-4638
  Asaki / Trung Quốc
  0-125mm
  177,000, 177,000 VND/Cái
 • Thước cặp cơ AK-120
  Thước cặp cơ AK-120
  MS: TV-AK12-4639
  Tên:Thước cặp cơ AK-120
  Giá: 189,000
  TV-AK12-4639
  Asaki / Trung Quốc
  0-150mm
  189,000, 189,000 VND/Cái
 • Thước cặp cơ AK-121
  Thước cặp cơ AK-121
  MS: TV-AK12-4640
  Tên:Thước cặp cơ AK-121
  Giá: 294,000
  TV-AK12-4640
  Asaki / Trung Quốc
  0-200mm
  294,000, 294,000 VND/Cái
 • Thước cặp cơ AK-122
  Thước cặp cơ AK-122
  MS: TV-AK12-4641
  Tên:Thước cặp cơ AK-122
  Giá: 532,000
  TV-AK12-4641
  Asaki / Trung Quốc
  0-300mm
  532,000, 532,000 VND/Cái
 • Thước cặp 125mm W0575
  Thước cặp 125mm W0575
  MS: TV-W057-4146
  Tên:Thước cặp 125mm W0575
  Giá: 204,000
  TV-W057-4146
  Wynns / Trung Quốc
  125mm
  204,000, 204,000 VND/Cái
 • Thước cặp 150mm W0576
  Thước cặp 150mm W0576
  MS: TV-W057-4147
  Tên:Thước cặp 150mm W0576
  Giá: 213,000
  TV-W057-4147
  Wynns / Trung Quốc
  150mm
  213,000, 213,000 VND/Cái
 • Thước cặp 200mm W0577
  Thước cặp 200mm W0577
  MS: TV-W057-4148
  Tên:Thước cặp 200mm W0577
  Giá: 355,000
  TV-W057-4148
  Wynns / Trung Quốc
  200mm
  355,000, 355,000 VND/Cái
 • Thước cặp 300mm W0578
  Thước cặp 300mm W0578
  MS: TV-W057-4149
  Tên:Thước cặp 300mm W0578
  Giá: 658,000
  TV-W057-4149
  Wynns / Trung Quốc
  300mm
  658,000, 658,000 VND/Cái
 • Thước cặp cơ MW155-65
  Thước cặp cơ MW155-65
  MS: TV-MW15-2876
  Tên:Thước cặp cơ MW155-65
  Giá: 5,042,000
  TV-MW15-2876
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-600mm/0.05mm
  5,042,000, 5,042,000 VND/Cái
 • Thước cặp cơ MW155-55
  Thước cặp cơ MW155-55
  MS: TV-MW15-2875
  Tên:Thước cặp cơ MW155-55
  Giá: 4,669,000
  TV-MW15-2875
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-500mm/0.05mm
  4,669,000, 4,669,000 VND/Cái
 • Thước cặp cơ MW152-75
  Thước cặp cơ MW152-75
  MS: TV-MW15-2874
  Tên:Thước cặp cơ MW152-75
  Giá: 12,590,000
  TV-MW15-2874
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-10000mm/0-40"/0.05mm
  12,590,000, 12,590,000 VND/Cái
 • Thước cặp cơ MW152-65
  Thước cặp cơ MW152-65
  MS: TV-MW15-2873
  Tên:Thước cặp cơ MW152-65
  Giá: 4,350,000
  TV-MW15-2873
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-600mm/0-24"/0.05mm
  4,350,000, 4,350,000 VND/Cái
 • Thước cặp cơ MW152-55
  Thước cặp cơ MW152-55
  MS: TV-MW15-2872
  Tên:Thước cặp cơ MW152-55
  Giá: 4,012,000
  TV-MW15-2872
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-500mm/0-20"/0.02mm
  4,012,000, 4,012,000 VND/Cái
 • Thước cặp cơ MW150-82
  Thước cặp cơ MW150-82
  MS: TV-MW15-2871
  Tên:Thước cặp cơ MW150-82
  Giá: 15,007,000
  TV-MW15-2871
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-1500mm/0-60"/0.02mm
  15,007,000, 15,007,000 VND/Cái
 • Thước cặp cơ MW150-62
  Thước cặp cơ MW150-62
  MS: TV-MW15-2869
  Tên:Thước cặp cơ MW150-62
  Giá: 2,798,000
  TV-MW15-2869
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-600mm/0-24"/0.02mm
  2,798,000, 2,798,000 VND/Cái
 • Thước cặp cơ MW150-72
  Thước cặp cơ MW150-72
  MS: TV-MW15-2870
  Tên:Thước cặp cơ MW150-72
  Giá: 8,266,000
  TV-MW15-2870
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-10000mm/0-40"/0.02mm
  8,266,000, 8,266,000 VND/Cái
 • Thước cặp cơ MW150-52
  Thước cặp cơ MW150-52
  MS: TV-MW15-2868
  Tên:Thước cặp cơ MW150-52
  Giá: 2,376,000
  TV-MW15-2868
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-500mm/0-20"/0.02mm
  2,376,000, 2,376,000 VND/Cái
 • Thước cặp cơ MW110-30
  Thước cặp cơ MW110-30
  MS: TV-MW11-2867
  Tên:Thước cặp cơ MW110-30
  Giá: 1,260,000
  TV-MW11-2867
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-300mm/0-12"/0.05mm
  1,260,000, 1,260,000 VND/Cái
 • Thước cặp cơ MW110-20
  Thước cặp cơ MW110-20
  MS: TV-MW11-2866
  Tên:Thước cặp cơ MW110-20
  Giá: 648,000
  TV-MW11-2866
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-200mm/0-8"/0.05mm
  648,000, 648,000 VND/Cái
 • Thước cặp du xích MW110-15I
  Thước cặp du xích MW110-15I
  MS: TV-MW11-1559
  Tên:Thước cặp du xích MW110-15I
  Giá: 680,000
  TV-MW11-1559
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-150mm(6")
  680,000, 680,000 VND/Cái
Total: 34
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm