Sản phẩm

Tìm kiếm

Thước cặp điện tử

 • Thước cặp đồng hồ điện tử W0579
  Thước cặp đồng hồ điện tử W0579
  MS: TV-W057-4150
  Tên:Thước cặp đồng hồ điện tử W0579
  Giá: 620,000
  TV-W057-4150
  Wynns / Trung Quốc
  150mm
  620,000, 620,000 VND/Cái
 • Thước cặp điện tử đo rãnh MW120-15DB
  Thước cặp điện tử đo rãnh MW120-15DB
  MS: TV-MW12-2865
  Tên:Thước cặp điện tử đo rãnh MW120-15DB
  Giá: 1,712,000
  TV-MW12-2865
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-150mm/0-6"/0.01mm
  1,712,000, 1,712,000 VND/Cái
 • Thước cặp điện tử nhựa MW110-15DPC
  Thước cặp điện tử nhựa MW110-15DPC
  MS: TV-MW11-2864
  Tên:Thước cặp điện tử nhựa MW110-15DPC
  Giá: 372,000
  TV-MW11-2864
  Moore and Wright / Anh Quốc
  150mm
  372,000, 372,000 VND/Cái
 • Thước cặp điện tử màn hình lớn MW110-30DFC
  Thước cặp điện tử màn hình lớn MW110-30DFC
  MS: TV-MW11-2863
  Tên:Thước cặp điện tử màn hình lớn MW110-30DFC
  Giá: 2,671,000
  TV-MW11-2863
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-300mm
  2,671,000, 2,671,000 VND/Cái
 • Thước cặp điện tử màn hình lớn, phân số MW110-20DFC
  Thước cặp điện tử màn hình lớn, phân số MW110-20DFC
  MS: TV-MW11-2862
  Tên:Thước cặp điện tử màn hình lớn, phân số MW110-20DFC
  Giá: 2,092,000
  TV-MW11-2862
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-200mm
  2,092,000, 2,092,000 VND/Cái
 • Thước cặp điện tử màn hình lớn MW110-15DFC
  Thước cặp điện tử màn hình lớn MW110-15DFC
  MS: TV-MW11-2861
  Tên:Thước cặp điện tử màn hình lớn MW110-15DFC
  Giá: 912,000
  TV-MW11-2861
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-150mm / phân số
  912,000, 912,000 VND/Cái
 • Thước cặp điện tử MW160-50D
  Thước cặp điện tử MW160-50D
  MS: TV-MW16-2860
  Tên:Thước cặp điện tử MW160-50D
  Giá: 8,606,000
  TV-MW16-2860
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-500mm/0-20"/0.01mm
  8,606,000, 8,606,000 VND/Cái
 • Thước cặp điện tử MW150-75DDL
  Thước cặp điện tử MW150-75DDL
  MS: TV-MW15-2859
  Tên:Thước cặp điện tử MW150-75DDL
  Giá: 12,535,000
  TV-MW15-2859
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-1000mm/ 0-6"/0.01mm
  12,535,000, 12,535,000 VND/Cái
 • Thước cặp điện tử MW150-60DDL
  Thước cặp điện tử MW150-60DDL
  MS: TV-MW15-2858
  Tên:Thước cặp điện tử MW150-60DDL
  Giá: 5,368,000
  TV-MW15-2858
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-600mm/ 0-24"/0.01mm
  5,368,000, 5,368,000 VND/Cái
 • Thước cặp điện tử MW150-50DDL
  Thước cặp điện tử MW150-50DDL
  MS: TV-MW15-2857
  Tên:Thước cặp điện tử MW150-50DDL
  Giá: 4,359,000
  TV-MW15-2857
  Moore and Wright / Anh Quốc
  500mm/ 0-20"/0.01mm
  4,359,000, 4,359,000 VND/Cái
 • Thước cặp điện tử IP67 MW110-15DIP
  Thước cặp điện tử IP67 MW110-15DIP
  MS: TV-MW11-2856
  Tên:Thước cặp điện tử IP67 MW110-15DIP
  Giá: 2,976,000
  TV-MW11-2856
  Moore and Wright / Anh Quốc
  150mm/0-6"/0.01mm
  2,976,000, 2,976,000 VND/Cái
 • Thước cặp điện tử IP54 MW110-30WR
  Thước cặp điện tử IP54 MW110-30WR
  MS: TV-MW11-2855
  Tên:Thước cặp điện tử IP54 MW110-30WR
  Giá: 3,300,000
  TV-MW11-2855
  Moore and Wright / Anh Quốc
  300mm/0-12"/0.01mm
  3,300,000, 3,300,000 VND/Cái
 • Thước cặp điện tử IP54 MW110-20WR
  Thước cặp điện tử IP54 MW110-20WR
  MS: TV-MW11-2854
  Tên:Thước cặp điện tử IP54 MW110-20WR
  Giá: 2,016,000
  TV-MW11-2854
  Moore and Wright / Anh Quốc
  200mm/0-8"/0.01mm
  2,016,000, 2,016,000 VND/Cái
 • Thước cặp điện tử IP54 MW110-15WR
  Thước cặp điện tử IP54 MW110-15WR
  MS: TV-MW11-2853
  Tên:Thước cặp điện tử IP54 MW110-15WR
  Giá: 1,380,000
  TV-MW11-2853
  Moore and Wright / Anh Quốc
  150mm/0-6"/0.01mm
  1,380,000, 1,380,000 VND/Cái
 • Thước cặp điện tử MW110-30DBL
  Thước cặp điện tử MW110-30DBL
  MS: TV-MW11-2852
  Tên:Thước cặp điện tử MW110-30DBL
  Giá: 2,200,000
  TV-MW11-2852
  Moore and Wright / Anh Quốc
  300mm/0-12"/0.01mm
  2,200,000, 2,200,000 VND/Cái
 • Thước cặp điện tử MW110-20DBL
  Thước cặp điện tử MW110-20DBL
  MS: TV-MW11-2851
  Tên:Thước cặp điện tử MW110-20DBL
  Giá: 1,532,000
  TV-MW11-2851
  Moore and Wright / Anh Quốc
  200mm/0-8"/0.01mm
  1,532,000, 1,532,000 VND/Cái
 • Thước cặp điện tử MW110-15DBL
  Thước cặp điện tử MW110-15DBL
  MS: TV-MW11-2850
  Tên:Thước cặp điện tử MW110-15DBL
  Giá: 828,000
  TV-MW11-2850
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-150mm/ 0-6"/0.01mm
  828,000, 828,000 VND/Cái
 • Thước cặp điện tử 500-171
  Thước cặp điện tử 500-171
  MS: TV-5001-0314
  Tên:Thước cặp điện tử 500-171
  Giá: 3,500,000
  TV-5001-0314
  Mitutoyo / Nhật bản
  0-150mm (0-6") / 0,01mm
  3,500,000, 3,500,000 VND/Cái
 • Thước cặp điện tử 500-173
  Thước cặp điện tử 500-173
  MS: TV-5001-0315
  Tên:Thước cặp điện tử 500-173
  Giá: 7,854,000
  TV-5001-0315
  Mitutoyo / Nhật bản
  0-300mm (0-12") / 0,01mm
  7,854,000, 7,854,000 VND/Cái
 • Thước cặp điện tử 500-196-20
  Thước cặp điện tử 500-196-20
  MS: TV-5001-0316
  Tên:Thước cặp điện tử 500-196-20
  Giá: 2,794,000
  TV-5001-0316
  Mitutoyo / Nhật bản
  0-150mm (0-6") / 0,01mm
  2,794,000, 2,794,000 VND/Cái
Total: 28
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm