Sản phẩm

Tìm kiếm

Thước cặp đồng hồ

 • Thước cặp đồng hồ kim W0648
  Thước cặp đồng hồ kim W0648
  MS: TV-W064-4151
  Tên:Thước cặp đồng hồ kim W0648
  Giá: 630,000
  TV-W064-4151
  Wynns / Trung Quốc
  150mm
  630,000, 630,000 VND/Cái
 • Thước cặp đồng hồ MW140-30
  Thước cặp đồng hồ MW140-30
  MS: TV-MW14-2882
  Tên:Thước cặp đồng hồ MW140-30
  Giá: 1,375,000
  TV-MW14-2882
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-300mm/0.02mm
  1,375,000, 1,375,000 VND/Cái
 • Thước cặp đồng hồ MW140-20
  Thước cặp đồng hồ MW140-20
  MS: TV-MW14-2881
  Tên:Thước cặp đồng hồ MW140-20
  Giá: 970,000
  TV-MW14-2881
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-200mm/0.02mm
  970,000, 970,000 VND/Cái
 • Thước cặp đồng hồ MW140-15
  Thước cặp đồng hồ MW140-15
  MS: TV-MW14-2880
  Tên:Thước cặp đồng hồ MW140-15
  Giá: 766,000
  TV-MW14-2880
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-150mm/0.02mm
  766,000, 766,000 VND/Cái
 • Thước cặp đồng hồ MW142-30
  Thước cặp đồng hồ MW142-30
  MS: TV-MW14-2879
  Tên:Thước cặp đồng hồ MW142-30
  Giá: 2,340,000
  TV-MW14-2879
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-300mm/0.02mm
  2,340,000, 2,340,000 VND/Cái
 • Thước cặp đồng hồ MW142-20
  Thước cặp đồng hồ MW142-20
  MS: TV-MW14-2878
  Tên:Thước cặp đồng hồ MW142-20
  Giá: 1,710,000
  TV-MW14-2878
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-200mm/0.02mm
  1,710,000, 1,710,000 VND/Cái
 • Thước cặp đồng hồ MW142-15
  Thước cặp đồng hồ MW142-15
  MS: TV-MW14-2877
  Tên:Thước cặp đồng hồ MW142-15
  Giá: 1,235,000
  TV-MW14-2877
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-150mm/0.02mm
  1,235,000, 1,235,000 VND/Cái
 • Thước cặp đồng hồ 150mm 505-683
  Thước cặp đồng hồ 150mm 505-683
  MS: TV-5056-2548
  Tên:Thước cặp đồng hồ 150mm 505-683
  Giá: 1,980,000
  TV-5056-2548
  Mitutoyo / Nhật bản
  0-150mm/0,02mm
  1,980,000, 1,980,000 VND/Cái
 • Thước cặp đồng hồ 200mm 505-684
  Thước cặp đồng hồ 200mm 505-684
  MS: TV-5056-2549
  Tên:Thước cặp đồng hồ 200mm 505-684
  Giá: 2,880,000
  TV-5056-2549
  Mitutoyo / Nhật bản
  0-200mm/0,02mm
  2,880,000, 2,880,000 VND/Cái
 • Thước cặp đồng hồ 300mm 505-673
  Thước cặp đồng hồ 300mm 505-673
  MS: TV-5056-2550
  Tên:Thước cặp đồng hồ 300mm 505-673
  Giá: 3,908,000
  TV-5056-2550
  Mitutoyo / Nhật bản
  300mm/0,02mm
  3,908,000, 3,908,000 VND/Cái
 • Thước cặp đồng hồ 150mm 505-685
  Thước cặp đồng hồ 150mm 505-685
  MS: TV-5056-2551
  Tên:Thước cặp đồng hồ 150mm 505-685
  Giá: 2,190,000
  TV-5056-2551
  Mitutoyo / Nhật bản
  0-150mm/0,02mm
  2,190,000, 2,190,000 VND/Cái
 • Thước cặp đồng hồ 200mm 505-686
  Thước cặp đồng hồ 200mm 505-686
  MS: TV-5056-2552
  Tên:Thước cặp đồng hồ 200mm 505-686
  Giá: 2,870,000
  TV-5056-2552
  Mitutoyo / Nhật bản
  0-200mm/0,01mm
  2,870,000, 2,870,000 VND/Cái
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm