Sản phẩm

Tìm kiếm

Thước đo cao

 • Thước đo cao đồng hồ MW195-60
  Thước đo cao đồng hồ MW195-60
  MS: TV-MW19-2903
  Tên:Thước đo cao đồng hồ MW195-60
  Giá: 7,411,000
  TV-MW19-2903
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-600mm/0.01
  7,411,000, 7,411,000 VND/Cái
 • Thước đo cao đồng hồ MW195-30
  Thước đo cao đồng hồ MW195-30
  MS: TV-MW19-2902
  Tên:Thước đo cao đồng hồ MW195-30
  Giá: 4,212,000
  TV-MW19-2902
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-300mm/0.01
  4,212,000, 4,212,000 VND/Cái
 • Thước đo cao điện tử MW195-60DDL
  Thước đo cao điện tử MW195-60DDL
  MS: TV-MW19-2901
  Tên:Thước đo cao điện tử MW195-60DDL
  Giá: 11,760,000
  TV-MW19-2901
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-600mm/0-24"/0.01mm
  11,760,000, 11,760,000 VND/Cái
 • Thước đo cao điện tử MW192-20D
  Thước đo cao điện tử MW192-20D
  MS: TV-MW19-2899
  Tên:Thước đo cao điện tử MW192-20D
  Giá: 936,000
  TV-MW19-2899
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-6"/0-150mm/0.0015"
  936,000, 936,000 VND/Cái
 • Thước đo cao điện tử MW195-30DDL
  Thước đo cao điện tử MW195-30DDL
  MS: TV-MW19-2900
  Tên:Thước đo cao điện tử MW195-30DDL
  Giá: 7,603,000
  TV-MW19-2900
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-300mm/0-12"/0.01mm
  7,603,000, 7,603,000 VND/Cái
 • Thước đo cao điện tử MW191-30DAB
  Thước đo cao điện tử MW191-30DAB
  MS: TV-MW19-2898
  Tên:Thước đo cao điện tử MW191-30DAB
  Giá: 8,580,000
  TV-MW19-2898
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-300mm
  8,580,000, 8,580,000 VND/Cái
 • Thước đo cao MW190-50
  Thước đo cao MW190-50
  MS: TV-MW19-2897
  Tên:Thước đo cao MW190-50
  Giá: 4,488,000
  TV-MW19-2897
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-500mm/0.02mm
  4,488,000, 4,488,000 VND/Cái
 • Thước đo cao MW190-30
  Thước đo cao MW190-30
  MS: TV-MW19-2896
  Tên:Thước đo cao MW190-30
  Giá: 2,576,000
  TV-MW19-2896
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-300mm/0.02mm
  2,576,000, 2,576,000 VND/Cái
 • Thước đo cao đồng hồ 300mm 192-130
  Thước đo cao đồng hồ 300mm 192-130
  MS: TV-1921-2554
  Tên:Thước đo cao đồng hồ 300mm 192-130
  Giá: 10,298,000
  TV-1921-2554
  Mitutoyo / Nhật bản
  300mm/0,01mm
  10,298,000, 10,298,000 VND/Cái
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm