Sản phẩm

Tìm kiếm

Thước đo sâu

 • Đo sâu điện tử MW176-01DTG
  Đo sâu điện tử MW176-01DTG
  MS: TV-MW17-2895
  Tên:Đo sâu điện tử MW176-01DTG
  Giá: 362,000
  TV-MW17-2895
  Moore and Wright / Anh Quốc
  25mm / 1"
  362,000, 362,000 VND/Cái
 • Thước đo sâu điện tử MW170-30DH
  Thước đo sâu điện tử MW170-30DH
  MS: TV-MW17-2894
  Tên:Thước đo sâu điện tử MW170-30DH
  Giá: 2,452,000
  TV-MW17-2894
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-300MM/0.01mm
  2,452,000, 2,452,000 VND/Cái
 • Thước đo sâu điện tử MW170-20DH
  Thước đo sâu điện tử MW170-20DH
  MS: TV-MW17-2893
  Tên:Thước đo sâu điện tử MW170-20DH
  Giá: 1,581,000
  TV-MW17-2893
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-200mm/0.01mm
  1,581,000, 1,581,000 VND/Cái
 • Thước đo sâu điện tử MW170-15DH
  Thước đo sâu điện tử MW170-15DH
  MS: TV-MW17-2892
  Tên:Thước đo sâu điện tử MW170-15DH
  Giá: 1,309,000
  TV-MW17-2892
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-150mm/0.01mm
  1,309,000, 1,309,000 VND/Cái
 • Thước đo sâu MW170-30
  Thước đo sâu MW170-30
  MS: TV-MW17-2891
  Tên:Thước đo sâu MW170-30
  Giá: 1,200,000
  TV-MW17-2891
  Moore and Wright / Anh Quốc
  300mm (12in)
  1,200,000, 1,200,000 VND/Cái
 • Thước đo sâu MW170-20
  Thước đo sâu MW170-20
  MS: TV-MW17-2890
  Tên:Thước đo sâu MW170-20
  Giá: 1,021,000
  TV-MW17-2890
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-200mm/0.02mm
  1,021,000, 1,021,000 VND/Cái
 • Thước đo sâu MW170-15
  Thước đo sâu MW170-15
  MS: TV-MW17-2889
  Tên:Thước đo sâu MW170-15
  Giá: 887,000
  TV-MW17-2889
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-150mm/0.02mm
  887,000, 887,000 VND/Cái
 • Đồng hồ đo sâu điện tử MW172-01D
  Đồng hồ đo sâu điện tử MW172-01D
  MS: TV-MW17-2888
  Tên:Đồng hồ đo sâu điện tử MW172-01D
  Giá: 2,999,000
  TV-MW17-2888
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-550mm/0-22"/0.01mm
  2,999,000, 2,999,000 VND/Cái
 • Đồng hồ đo sâu MW172-01
  Đồng hồ đo sâu MW172-01
  MS: TV-MW17-2887
  Tên:Đồng hồ đo sâu MW172-01
  Giá: 1,678,000
  TV-MW17-2887
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-550mm/0-22"/0.01mm
  1,678,000, 1,678,000 VND/Cái
 • Panme đo sâu MW891M300
  Panme đo sâu MW891M300
  MS: TV-MW89-2886
  Tên:Panme đo sâu MW891M300
  Giá: 6,732,000
  TV-MW89-2886
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-300mm
  6,732,000, 6,732,000 VND/Cái
 • Thước đo sâu MW44M
  Thước đo sâu MW44M
  MS: TV-MW44-2884
  Tên:Thước đo sâu MW44M
  Giá: 948,000
  TV-MW44-2884
  Moore and Wright / Anh Quốc
  195mm
  948,000, 948,000 VND/Cái
 • Panme đo sâu MW891M150
  Panme đo sâu MW891M150
  MS: TV-MW89-2885
  Tên:Panme đo sâu MW891M150
  Giá: 4,145,000
  TV-MW89-2885
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-150mm
  4,145,000, 4,145,000 VND/Cái
 • Thước đo sâu điện tử MW170-20DB
  Thước đo sâu điện tử MW170-20DB
  MS: TV-MW17-2883
  Tên:Thước đo sâu điện tử MW170-20DB
  Giá: 1,712,000
  TV-MW17-2883
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-200mm/0-8"/0.01mm
  1,712,000, 1,712,000 VND/Cái
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm