Sản phẩm

Tìm kiếm

Thước thủy

 • Thước đo góc 90 độ tự điều chỉnh có nam châm
  Thước đo góc 90 độ tự điều chỉnh có nam châm
  MS: TV-LM90-4712
  Tên:Thước đo góc 90 độ tự điều chỉnh có nam châm
  Giá: 1,440,000
  TV-LM90-4712
  Đang cập nhật / Nhật bản
  ±0.5 degree
  1,200,000, 1,440,000 VND/Cái
 • Thuỷ cân bằng Spirit level chữ nhật
  Thuỷ cân bằng Spirit level chữ nhật
  MS: TV-QP11-91111
  Tên:Thuỷ cân bằng Spirit level chữ nhật
  Giá: 5,000
  TV-QP11-91111
  Đang cập nhật / Trung Quốc
  15x15x40mm Thùng 1500 cái
  5,000, 5,000 VND/Cái
 • Thước đo góc nghiêng có từ, thước chỉnh tilt SLTAL200M
  Thước đo góc nghiêng có từ, thước chỉnh tilt SLTAL200M
  MS: TV-SLTA-5402
  Tên:Thước đo góc nghiêng có từ, thước chỉnh tilt SLTAL200M
  Giá: 800,000
  TV-SLTA-5402
  Tajima / Nhật bản
  Có nam châm
  800,000, 800,000 VND/Cái
 • Thước thủy xám bạc có từ AK-107
  Thước thủy xám bạc có từ AK-107
  MS: TV-AK10-4559
  Tên:Thước thủy xám bạc có từ AK-107
  Giá: 61,000
  TV-AK10-4559
  Asaki / Trung Quốc
  300mm
  61,000, 61,000 VND/Cái
 • Thước thủy xám bạc có từ AK-108
  Thước thủy xám bạc có từ AK-108
  MS: TV-AK10-4560
  Tên:Thước thủy xám bạc có từ AK-108
  Giá: 70,000
  TV-AK10-4560
  Asaki / Trung Quốc
  400mm
  70,000, 70,000 VND/Cái
 • Thước thủy xám bạc có từ AK-110
  Thước thủy xám bạc có từ AK-110
  MS: TV-AK11-4561
  Tên:Thước thủy xám bạc có từ AK-110
  Giá: 75,000
  TV-AK11-4561
  Asaki / Trung Quốc
  500mm
  75,000, 75,000 VND/Cái
 • Thước thủy xám bạc có từ AK-111
  Thước thủy xám bạc có từ AK-111
  MS: TV-AK11-4562
  Tên:Thước thủy xám bạc có từ AK-111
  Giá: 86,000
  TV-AK11-4562
  Asaki / Trung Quốc
  600mm
  86,000, 86,000 VND/Cái
 • Thước thủy xám bạc có từ AK-112
  Thước thủy xám bạc có từ AK-112
  MS: TV-AK11-4563
  Tên:Thước thủy xám bạc có từ AK-112
  Giá: 106,000
  TV-AK11-4563
  Asaki / Trung Quốc
  800mm
  106,000, 106,000 VND/Cái
 • Thước thủy xám bạc có từ AK-113
  Thước thủy xám bạc có từ AK-113
  MS: TV-AK11-4564
  Tên:Thước thủy xám bạc có từ AK-113
  Giá: 123,000
  TV-AK11-4564
  Asaki / Trung Quốc
  1000mm
  123,000, 123,000 VND/Cái
 • Thước thủy xám bạc có từ AK-114
  Thước thủy xám bạc có từ AK-114
  MS: TV-AK11-4565
  Tên:Thước thủy xám bạc có từ AK-114
  Giá: 146,000
  TV-AK11-4565
  Asaki / Trung Quốc
  1200mm
  146,000, 146,000 VND/Cái
 • Thước thủy xám bạc có từ AK-116
  Thước thủy xám bạc có từ AK-116
  MS: TV-AK11-4566
  Tên:Thước thủy xám bạc có từ AK-116
  Giá: 115,000
  TV-AK11-4566
  Asaki / Trung Quốc
  900mm
  115,000, 115,000 VND/Cái
 • Thước thủy Vàng có hít cao cấp - có túi đựng BS523809
  Thước thủy Vàng có hít cao cấp - có túi đựng BS523809
  MS: TV-BS52-4567
  Tên:Thước thủy Vàng có hít cao cấp - có túi đựng BS523809
  Giá: 216,000
  TV-BS52-4567
  Busi / Trung Quốc
  600mm
  180,000, 216,000 VND/Cái
 • Thước thủy Vàng có hít cao cấp - có túi đựng BS523908
  Thước thủy Vàng có hít cao cấp - có túi đựng BS523908
  MS: TV-BS52-4568
  Tên:Thước thủy Vàng có hít cao cấp - có túi đựng BS523908
  Giá: 286,800
  TV-BS52-4568
  Busi / Trung Quốc
  800mm
  239,000, 286,800 VND/Cái
 • Thước thủy Vàng có hít cao cấp - có túi đựng BS524103
  Thước thủy Vàng có hít cao cấp - có túi đựng BS524103
  MS: TV-BS52-4569
  Tên:Thước thủy Vàng có hít cao cấp - có túi đựng BS524103
  Giá: 332,400
  TV-BS52-4569
  Busi / Trung Quốc
  1000mm
  277,000, 332,400 VND/Cái
 • Thước thủy Đồng có hít BS518560
  Thước thủy Đồng có hít BS518560
  MS: TV-BS51-4570
  Tên:Thước thủy Đồng có hít BS518560
  Giá: 130,800
  TV-BS51-4570
  Busi / Trung Quốc
  400mm
  109,000, 130,800 VND/Cái
 • Thước thủy Đồng có hít BS518577
  Thước thủy Đồng có hít BS518577
  MS: TV-BS51-4571
  Tên:Thước thủy Đồng có hít BS518577
  Giá: 147,600
  TV-BS51-4571
  Busi / Trung Quốc
  500mm
  123,000, 147,600 VND/Cái
 • Thước thủy Đồng có hít BS518584
  Thước thủy Đồng có hít BS518584
  MS: TV-BS51-4572
  Tên:Thước thủy Đồng có hít BS518584
  Giá: 159,600
  TV-BS51-4572
  Busi / Trung Quốc
  600mm
  133,000, 159,600 VND/Cái
 • Thước thủy Đồng có hít BS518591
  Thước thủy Đồng có hít BS518591
  MS: TV-BS51-4573
  Tên:Thước thủy Đồng có hít BS518591
  Giá: 192,000
  TV-BS51-4573
  Busi / Trung Quốc
  800mm
  160,000, 192,000 VND/Cái
 • Thước thủy Đồng có hít BS518607
  Thước thủy Đồng có hít BS518607
  MS: TV-BS51-4574
  Tên:Thước thủy Đồng có hít BS518607
  Giá: 216,000
  TV-BS51-4574
  Busi / Trung Quốc
  1000mm
  180,000, 216,000 VND/Cái
 • Thước thủy cam cao cấp có túi đựng AK-251
  Thước thủy cam cao cấp có túi đựng AK-251
  MS: TV-AK25-4575
  Tên:Thước thủy cam cao cấp có túi đựng AK-251
  Giá: 181,000
  TV-AK25-4575
  Asaki / Trung Quốc
  600mm
  181,000, 181,000 VND/Cái
Total: 52
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm