Sản phẩm

Tìm kiếm

Tuốc nơ vít 2 cạnh

 • Vít xi cán cao su đen, có hít AK-6187
  Vít xi cán cao su đen, có hít AK-6187
  MS: TV-AK61-4488
  Tên:Vít xi cán cao su đen, có hít AK-6187
  Giá: 26,000
  TV-AK61-4488
  Asaki / Trung Quốc
  6x100mm-
  26,000, 26,000 VND/Cái
 • Vít xi cán cao su đen, có hít AK-6189
  Vít xi cán cao su đen, có hít AK-6189
  MS: TV-AK61-4490
  Tên:Vít xi cán cao su đen, có hít AK-6189
  Giá: 29,000
  TV-AK61-4490
  Asaki / Trung Quốc
  6x125mm-
  29,000, 29,000 VND/Cái
 • Vít xi cán cao su đen, có hít AK-6191
  Vít xi cán cao su đen, có hít AK-6191
  MS: TV-AK61-4492
  Tên:Vít xi cán cao su đen, có hít AK-6191
  Giá: 29,000
  TV-AK61-4492
  Asaki / Trung Quốc
  6x150mm-
  29,000, 29,000 VND/Cái
 • Vít xi cán cao su đen, có hít AK-6193
  Vít xi cán cao su đen, có hít AK-6193
  MS: TV-AK61-4494
  Tên:Vít xi cán cao su đen, có hít AK-6193
  Giá: 33,000
  TV-AK61-4494
  Asaki / Trung Quốc
  6x200mm-
  33,000, 33,000 VND/Cái
 • Vít thép trui cán cao su chống trượt, có hít AK-6318
  Vít thép trui cán cao su chống trượt, có hít AK-6318
  MS: TV-AK63-4496
  Tên:Vít thép trui cán cao su chống trượt, có hít AK-6318
  Giá: 29,000
  TV-AK63-4496
  Asaki / Trung Quốc
  5x100mm-
  29,000, 29,000 VND/Cái
 • Vít thép trui cán cao su chống trượt, có hít AK-6320
  Vít thép trui cán cao su chống trượt, có hít AK-6320
  MS: TV-AK63-4498
  Tên:Vít thép trui cán cao su chống trượt, có hít AK-6320
  Giá: 30,000
  TV-AK63-4498
  Asaki / Trung Quốc
  5x125mm-
  30,000, 30,000 VND/Cái
 • Vít thép trui cán cao su chống trượt, có hít AK-6322
  Vít thép trui cán cao su chống trượt, có hít AK-6322
  MS: TV-AK63-4500
  Tên:Vít thép trui cán cao su chống trượt, có hít AK-6322
  Giá: 32,000
  TV-AK63-4500
  Asaki / Trung Quốc
  5x150mm-
  32,000, 32,000 VND/Cái
 • Vít thép trui cán cao su chống trượt, có hít AK-6324
  Vít thép trui cán cao su chống trượt, có hít AK-6324
  MS: TV-AK63-4502
  Tên:Vít thép trui cán cao su chống trượt, có hít AK-6324
  Giá: 35,000
  TV-AK63-4502
  Asaki / Trung Quốc
  5x200mm-
  35,000, 35,000 VND/Cái
 • Vít thép trui cán cao su chống trượt, có hít AK-6326
  Vít thép trui cán cao su chống trượt, có hít AK-6326
  MS: TV-AK63-4504
  Tên:Vít thép trui cán cao su chống trượt, có hít AK-6326
  Giá: 35,000
  TV-AK63-4504
  Asaki / Trung Quốc
  6x100mm-
  35,000, 35,000 VND/Cái
 • Vít thép trui cán cao su chống trượt, có hít AK-6328
  Vít thép trui cán cao su chống trượt, có hít AK-6328
  MS: TV-AK63-4506
  Tên:Vít thép trui cán cao su chống trượt, có hít AK-6328
  Giá: 35,000
  TV-AK63-4506
  Asaki / Trung Quốc
  6x125mm-
  35,000, 35,000 VND/Cái
 • Vít thép trui cán cao su chống trượt, có hít AK-6330
  Vít thép trui cán cao su chống trượt, có hít AK-6330
  MS: TV-AK63-4508
  Tên:Vít thép trui cán cao su chống trượt, có hít AK-6330
  Giá: 36,000
  TV-AK63-4508
  Asaki / Trung Quốc
  6x150mm-
  36,000, 36,000 VND/Cái
 • Vít thép trui cán cao su chống trượt, có hít AK-6332
  Vít thép trui cán cao su chống trượt, có hít AK-6332
  MS: TV-AK63-4510
  Tên:Vít thép trui cán cao su chống trượt, có hít AK-6332
  Giá: 39,000
  TV-AK63-4510
  Asaki / Trung Quốc
  6x200mm-
  39,000, 39,000 VND/Cái
 • Vít thép cán nhựa trong AK-7113
  Vít thép cán nhựa trong AK-7113
  MS: TV-AK71-4512
  Tên:Vít thép cán nhựa trong AK-7113
  Giá: 17,000
  TV-AK71-4512
  Asaki / Trung Quốc
  3x75mm-
  17,000, 17,000 VND/Cái
 • Vít thép cán nhựa trong AK-7115
  Vít thép cán nhựa trong AK-7115
  MS: TV-AK71-4514
  Tên:Vít thép cán nhựa trong AK-7115
  Giá: 19,000
  TV-AK71-4514
  Asaki / Trung Quốc
  3x100mm-
  19,000, 19,000 VND/Cái
 • Vít thép cán nhựa trong AK-7119
  Vít thép cán nhựa trong AK-7119
  MS: TV-AK71-4516
  Tên:Vít thép cán nhựa trong AK-7119
  Giá: 22,000
  TV-AK71-4516
  Asaki / Trung Quốc
  3x150mm-
  22,000, 22,000 VND/Cái
 • Vít thép cán nhựa trong AK-7123
  Vít thép cán nhựa trong AK-7123
  MS: TV-AK71-4518
  Tên:Vít thép cán nhựa trong AK-7123
  Giá: 22,000
  TV-AK71-4518
  Asaki / Trung Quốc
  5x75mm-
  22,000, 22,000 VND/Cái
 • Vít thép cán nhựa trong AK-7125
  Vít thép cán nhựa trong AK-7125
  MS: TV-AK71-4520
  Tên:Vít thép cán nhựa trong AK-7125
  Giá: 25,000
  TV-AK71-4520
  Asaki / Trung Quốc
  5x100mm-
  25,000, 25,000 VND/Cái
 • Vít thép cán nhựa trong AK-7127
  Vít thép cán nhựa trong AK-7127
  MS: TV-AK71-4522
  Tên:Vít thép cán nhựa trong AK-7127
  Giá: 25,000
  TV-AK71-4522
  Asaki / Trung Quốc
  5x125mm-
  25,000, 25,000 VND/Cái
 • Vít thép cán nhựa trong AK-7129
  Vít thép cán nhựa trong AK-7129
  MS: TV-AK71-4524
  Tên:Vít thép cán nhựa trong AK-7129
  Giá: 25,000
  TV-AK71-4524
  Asaki / Trung Quốc
  5x150mm-
  25,000, 25,000 VND/Cái
 • Vít thép cán nhựa trong AK-7131
  Vít thép cán nhựa trong AK-7131
  MS: TV-AK71-4526
  Tên:Vít thép cán nhựa trong AK-7131
  Giá: 29,000
  TV-AK71-4526
  Asaki / Trung Quốc
  5x200mm-
  29,000, 29,000 VND/Cái
Total: 45
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm