Sản phẩm

Tìm kiếm

Tuốc nơ vít 2 đầu

 • Tua vít 2 đầu cán trong -TOP
  Tua vít 2 đầu cán trong -TOP
  MS: TV-8002
  Tên:Tua vít 2 đầu cán trong -TOP
  Giá: Call
  TV-8002
  Top / Đài Loan
  Dài 75mm-200mm
  0, Call VND/Cái
 • Tua vít đa năng -CENTURY
  Tua vít đa năng -CENTURY
  MS: TV-5092
  Tên:Tua vít đa năng -CENTURY
  Giá: Call
  TV-5092
  century / Đài Loan
  0, Call VND/Cái
 • Tua vít cán cờ Mỹ -CENTURY
  Tua vít cán cờ Mỹ -CENTURY
  MS: TV-5089
  Tên:Tua vít cán cờ Mỹ -CENTURY
  Giá: Call
  TV-5089
  century / Đài Loan
  0, Call VND/Cái
 • Tua vít 2 đầu cán trong-CENTURY
  Tua vít 2 đầu cán trong-CENTURY
  MS: TV-5088
  Tên:Tua vít 2 đầu cán trong-CENTURY
  Giá: Call
  TV-5088
  century / Đài Loan
  0, Call VND/Cái
 • Vít 2 đầu cán cao su, có hít AK-7000
  Vít 2 đầu cán cao su, có hít AK-7000
  MS: TV-AK70-4557
  Tên:Vít 2 đầu cán cao su, có hít AK-7000
  Giá: 42,000
  TV-AK70-4557
  Asaki / Trung Quốc
  6x100mm
  42,000, 42,000 VND/Cái
 • Vít 2 đầu cán cao su, có hít AK-7002
  Vít 2 đầu cán cao su, có hít AK-7002
  MS: TV-AK70-4558
  Tên:Vít 2 đầu cán cao su, có hít AK-7002
  Giá: 44,000
  TV-AK70-4558
  Asaki / Trung Quốc
  6x150mm
  44,000, 44,000 VND/Cái
 • Vít 2 đầu tăng đưa 6*150 W3082A
  Vít 2 đầu tăng đưa 6*150 W3082A
  MS: TV-W308-4229
  Tên:Vít 2 đầu tăng đưa 6*150 W3082A
  Giá: 48,000
  TV-W308-4229
  Wynns / Trung Quốc
  6*150
  48,000, 48,000 VND/Cái
 • Vít đóng cán vàng 6-100mm W0340E
  Vít đóng cán vàng 6-100mm W0340E
  MS: TV-W034-4241
  Tên:Vít đóng cán vàng 6-100mm W0340E
  Giá: 19,000
  TV-W034-4241
  Wynns / Trung Quốc
  6-100mm
  19,000, 19,000 VND/Cái
 • Vít đóng cán vàng 6-150mm W0340G
  Vít đóng cán vàng 6-150mm W0340G
  MS: TV-W034-4242
  Tên:Vít đóng cán vàng 6-150mm W0340G
  Giá: 23,000
  TV-W034-4242
  Wynns / Trung Quốc
  6-150mm
  23,000, 23,000 VND/Cái
 • Vít đóng cán vàng 6-200mm W0340H
  Vít đóng cán vàng 6-200mm W0340H
  MS: TV-W034-4243
  Tên:Vít đóng cán vàng 6-200mm W0340H
  Giá: 23,000
  TV-W034-4243
  Wynns / Trung Quốc
  6-200mm
  23,000, 23,000 VND/Cái
 • Vít gai 2 đầu 6 x 100 W0434
  Vít gai 2 đầu 6 x 100 W0434
  MS: TV-W043-4260
  Tên:Vít gai 2 đầu 6 x 100 W0434
  Giá: 36,000
  TV-W043-4260
  Wynns / Trung Quốc
  2 đầu 6 x 100
  36,000, 36,000 VND/Cái
 • Mũi vít hai đầu PH3 48-654
  Mũi vít hai đầu PH3 48-654
  MS: TV-4865-0424
  Tên:Mũi vít hai đầu PH3 48-654
  Giá: 28,000
  TV-4865-0424
  Crossman / Mỹ
  6.35mm - 200mmL
  28,000, 28,000 VND/Cái
 • Tô vít tự động 68-010
  Tô vít tự động 68-010
  MS: TV-6801-0728
  Tên:Tô vít tự động 68-010
  Giá: 255,000
  TV-6801-0728
  Stanley / Mỹ
  10 đầu thay đổi
  255,000, 255,000 VND/Bộ
 • Tô vít 68-012
  Tô vít 68-012
  MS: TV-6801-0729
  Tên:Tô vít 68-012
  Giá: 95,000
  TV-6801-0729
  Stanley / Mỹ
  6 Đầu thay đổi
  95,000, 95,000 VND/Bộ
 • Vít dẹp và bake trở đầu ngắn 46-100
  Vít dẹp và bake trở đầu ngắn 46-100
  MS: TV-4610-1243
  Tên:Vít dẹp và bake trở đầu ngắn 46-100
  Giá: 47,000
  TV-4610-1243
  Crossman / Mỹ
  #2 - 35mm
  47,000, 47,000 VND/Cái
 • Vít dẹp và bake trở đầu dài 46-200
  Vít dẹp và bake trở đầu dài 46-200
  MS: TV-4620-1244
  Tên:Vít dẹp và bake trở đầu dài 46-200
  Giá: 57,000
  TV-4620-1244
  Crossman / Mỹ
  #2 - 100mm
  57,000, 57,000 VND/Cái
 • Vít dẹp và bake trở đầu dài 46-300
  Vít dẹp và bake trở đầu dài 46-300
  MS: TV-4630-1245
  Tên:Vít dẹp và bake trở đầu dài 46-300
  Giá: 65,000
  TV-4630-1245
  Crossman / Mỹ
  #2 - 150mm
  65,000, 65,000 VND/Cái
 • Vít dẹp và bake trở đầu dài 46-400
  Vít dẹp và bake trở đầu dài 46-400
  MS: TV-4640-1246
  Tên:Vít dẹp và bake trở đầu dài 46-400
  Giá: 70,000
  TV-4640-1246
  Crossman / Mỹ
  #2 - 200mm
  70,000, 70,000 VND/Cái
 • Vít dẹp và bake 4 đầu 46-505
  Vít dẹp và bake 4 đầu 46-505
  MS: TV-4650-1249
  Tên:Vít dẹp và bake 4 đầu 46-505
  Giá: 113,000
  TV-4650-1249
  Crossman / Mỹ
  150mm (6")
  113,000, 113,000 VND/Cái
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm