Sản phẩm

Tìm kiếm

Tuốc nơ vít 4 cạnh

 • Vít xi cán cao su đen, có hít AK-6186
  Vít xi cán cao su đen, có hít AK-6186
  MS: TV-AK61-4487
  Tên:Vít xi cán cao su đen, có hít AK-6186
  Giá: 26,000
  TV-AK61-4487
  Asaki / Trung Quốc
  6x100mm+
  26,000, 26,000 VND/Cái
 • Vít xi cán cao su đen, có hít AK-6188
  Vít xi cán cao su đen, có hít AK-6188
  MS: TV-AK61-4489
  Tên:Vít xi cán cao su đen, có hít AK-6188
  Giá: 29,000
  TV-AK61-4489
  Asaki / Trung Quốc
  6x125mm+
  29,000, 29,000 VND/Cái
 • Vít xi cán cao su đen, có hít AK-6190
  Vít xi cán cao su đen, có hít AK-6190
  MS: TV-AK61-4491
  Tên:Vít xi cán cao su đen, có hít AK-6190
  Giá: 29,000
  TV-AK61-4491
  Asaki / Trung Quốc
  6x150mm+
  29,000, 29,000 VND/Cái
 • Vít xi cán cao su đen, có hít AK-6192
  Vít xi cán cao su đen, có hít AK-6192
  MS: TV-AK61-4493
  Tên:Vít xi cán cao su đen, có hít AK-6192
  Giá: 33,000
  TV-AK61-4493
  Asaki / Trung Quốc
  6x200mm+
  33,000, 33,000 VND/Cái
 • Vít thép trui cán cao su chống trượt, có hít AK-6317
  Vít thép trui cán cao su chống trượt, có hít AK-6317
  MS: TV-AK63-4495
  Tên:Vít thép trui cán cao su chống trượt, có hít AK-6317
  Giá: 29,000
  TV-AK63-4495
  Asaki / Trung Quốc
  5x100mm+
  29,000, 29,000 VND/Cái
 • Vít thép trui cán cao su chống trượt, có hít AK-6319
  Vít thép trui cán cao su chống trượt, có hít AK-6319
  MS: TV-AK63-4497
  Tên:Vít thép trui cán cao su chống trượt, có hít AK-6319
  Giá: 30,000
  TV-AK63-4497
  Asaki / Trung Quốc
  5x125mm+
  30,000, 30,000 VND/Cái
 • Vít thép trui cán cao su chống trượt, có hít AK-6321
  Vít thép trui cán cao su chống trượt, có hít AK-6321
  MS: TV-AK63-4499
  Tên:Vít thép trui cán cao su chống trượt, có hít AK-6321
  Giá: 32,000
  TV-AK63-4499
  Asaki / Trung Quốc
  5x150mm+
  32,000, 32,000 VND/Cái
 • Vít thép trui cán cao su chống trượt, có hít AK-6323
  Vít thép trui cán cao su chống trượt, có hít AK-6323
  MS: TV-AK63-4501
  Tên:Vít thép trui cán cao su chống trượt, có hít AK-6323
  Giá: 35,000
  TV-AK63-4501
  Asaki / Trung Quốc
  5x200mm+
  35,000, 35,000 VND/Cái
 • Vít thép trui cán cao su chống trượt, có hít AK-6325
  Vít thép trui cán cao su chống trượt, có hít AK-6325
  MS: TV-AK63-4503
  Tên:Vít thép trui cán cao su chống trượt, có hít AK-6325
  Giá: 35,000
  TV-AK63-4503
  Asaki / Trung Quốc
  6x100mm+
  35,000, 35,000 VND/Cái
 • Vít thép trui cán cao su chống trượt, có hít AK-6327
  Vít thép trui cán cao su chống trượt, có hít AK-6327
  MS: TV-AK63-4505
  Tên:Vít thép trui cán cao su chống trượt, có hít AK-6327
  Giá: 35,000
  TV-AK63-4505
  Asaki / Trung Quốc
  6x125mm+
  35,000, 35,000 VND/Cái
 • Vít thép trui cán cao su chống trượt, có hít AK-6329
  Vít thép trui cán cao su chống trượt, có hít AK-6329
  MS: TV-AK63-4507
  Tên:Vít thép trui cán cao su chống trượt, có hít AK-6329
  Giá: 36,000
  TV-AK63-4507
  Asaki / Trung Quốc
  6x150mm+
  36,000, 36,000 VND/Cái
 • Vít thép trui cán cao su chống trượt, có hít AK-6331
  Vít thép trui cán cao su chống trượt, có hít AK-6331
  MS: TV-AK63-4509
  Tên:Vít thép trui cán cao su chống trượt, có hít AK-6331
  Giá: 39,000
  TV-AK63-4509
  Asaki / Trung Quốc
  6x200mm+
  39,000, 39,000 VND/Cái
 • Vít thép cán nhựa trong AK-7112
  Vít thép cán nhựa trong AK-7112
  MS: TV-AK71-4511
  Tên:Vít thép cán nhựa trong AK-7112
  Giá: 17,000
  TV-AK71-4511
  Asaki / Trung Quốc
  3x75mm+
  17,000, 17,000 VND/Cái
 • Vít thép cán nhựa trong AK-7114
  Vít thép cán nhựa trong AK-7114
  MS: TV-AK71-4513
  Tên:Vít thép cán nhựa trong AK-7114
  Giá: 19,000
  TV-AK71-4513
  Asaki / Trung Quốc
  3x100mm+
  19,000, 19,000 VND/Cái
 • Vít thép cán nhựa trong AK-7118
  Vít thép cán nhựa trong AK-7118
  MS: TV-AK71-4515
  Tên:Vít thép cán nhựa trong AK-7118
  Giá: 22,000
  TV-AK71-4515
  Asaki / Trung Quốc
  3x150mm+
  22,000, 22,000 VND/Cái
 • Vít thép cán nhựa trong AK-7122
  Vít thép cán nhựa trong AK-7122
  MS: TV-AK71-4517
  Tên:Vít thép cán nhựa trong AK-7122
  Giá: 22,000
  TV-AK71-4517
  Asaki / Trung Quốc
  5x75mm+
  22,000, 22,000 VND/Cái
 • Vít thép cán nhựa trong AK-7124
  Vít thép cán nhựa trong AK-7124
  MS: TV-AK71-4519
  Tên:Vít thép cán nhựa trong AK-7124
  Giá: 25,000
  TV-AK71-4519
  Asaki / Trung Quốc
  5x100mm+
  25,000, 25,000 VND/Cái
 • Vít thép cán nhựa trong AK-7126
  Vít thép cán nhựa trong AK-7126
  MS: TV-AK71-4521
  Tên:Vít thép cán nhựa trong AK-7126
  Giá: 25,000
  TV-AK71-4521
  Asaki / Trung Quốc
  5x125mm+
  25,000, 25,000 VND/Cái
 • Vít thép cán nhựa trong AK-7128
  Vít thép cán nhựa trong AK-7128
  MS: TV-AK71-4523
  Tên:Vít thép cán nhựa trong AK-7128
  Giá: 25,000
  TV-AK71-4523
  Asaki / Trung Quốc
  5x150mm+
  25,000, 25,000 VND/Cái
 • Vít thép cán nhựa trong AK-7130
  Vít thép cán nhựa trong AK-7130
  MS: TV-AK71-4525
  Tên:Vít thép cán nhựa trong AK-7130
  Giá: 29,000
  TV-AK71-4525
  Asaki / Trung Quốc
  5x200mm+
  29,000, 29,000 VND/Cái
Total: 57
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm