Sản phẩm

Tìm kiếm

Vỏ Cột Lọc Tuần Hoàn

 • BÌNH LỌC VẢI PENTAIR FNS PLUS 48 FNSP48
  BÌNH LỌC VẢI PENTAIR FNS PLUS 48 FNSP48
  MS: TV-FNSP-5439
  Tên:BÌNH LỌC VẢI PENTAIR FNS PLUS 48 FNSP48
  Giá: 15,750,000
  TV-FNSP-5439
  Pentair / Mỹ
  Áp suất tự điều chỉnh
  15,750,000, 15,750,000 VND/Cái
 • BÌNH LỌC CÁT CRISTAL-FLO II TOP MOUNT SAND FILTER 26" BLCPT25in
  BÌNH LỌC CÁT CRISTAL-FLO II TOP MOUNT SAND FILTER 26" BLCPT25in
  MS: TV-BLCP-5433
  Tên:BÌNH LỌC CÁT CRISTAL-FLO II TOP MOUNT SAND FILTER 26" BLCPT25in
  Giá: 10,080,000
  TV-BLCP-5433
  Pentair / Mỹ
  650mm - 25in
  10,080,000, 10,080,000 VND/Cái
 • BÌNH LỌC CÁT CRISTAL-FLO II TOP MOUNT SAND FILTER 16" BLCPT16in
  BÌNH LỌC CÁT CRISTAL-FLO II TOP MOUNT SAND FILTER 16" BLCPT16in
  MS: TV-BLCP-5434
  Tên:BÌNH LỌC CÁT CRISTAL-FLO II TOP MOUNT SAND FILTER 16" BLCPT16in
  Giá: 7,560,000
  TV-BLCP-5434
  Pentair / Mỹ
  400mm - 16in
  7,560,000, 7,560,000 VND/Cái
 • BÌNH LỌC CÁT TAGELUS TA60D
  BÌNH LỌC CÁT TAGELUS TA60D
  MS: TV-TA60-5435
  Tên:BÌNH LỌC CÁT TAGELUS TA60D
  Giá: 11,340,000
  TV-TA60-5435
  Pentair / Mỹ
  Áp lực 50 psi
  11,340,000, 11,340,000 VND/Cái
 • BÌNH LỌC CÁT TRITON SIDE MOUNT TR100
  BÌNH LỌC CÁT TRITON SIDE MOUNT TR100
  MS: TV-TR10-5436
  Tên:BÌNH LỌC CÁT TRITON SIDE MOUNT TR100
  Giá: 14,616,000
  TV-TR10-5436
  Pentair / Mỹ
  Áp lực 50 psi
  14,616,000, 14,616,000 VND/Cái
 • Van Bình Lọc 2" Pentair SIDE MOUNT VBLPT
  Van Bình Lọc 2" Pentair SIDE MOUNT VBLPT
  MS: TV-VBLP-5437
  Tên:Van Bình Lọc 2" Pentair SIDE MOUNT VBLPT
  Giá: 1,638,000
  TV-VBLP-5437
  Pentair / Mỹ
  2 inch
  1,638,000, 1,638,000 VND/Cái
 • BÌNH LỌC VẢI PENTAIR FNS PLUS 36 FNSP36
  BÌNH LỌC VẢI PENTAIR FNS PLUS 36 FNSP36
  MS: TV-FNSP-5438
  Tên:BÌNH LỌC VẢI PENTAIR FNS PLUS 36 FNSP36
  Giá: 14,364,000
  TV-FNSP-5438
  Pentair / Mỹ
  Áp suất tự điều chỉnh
  14,364,000, 14,364,000 VND/Cái
 • Cát lọc hồ bơi
  Cát lọc hồ bơi
  MS: TV-CLHB-5421
  Tên:Cát lọc hồ bơi
  Giá: 2,500
  TV-CLHB-5421
  Pentair / Mỹ
  2,500, 2,500 VND/Kg
 • Vỏ cột lọc tuần hoàn 22408
  Vỏ cột lọc tuần hoàn 22408
  MS: TV-2240-1889
  Tên:Vỏ cột lọc tuần hoàn 22408
  Giá: 9,720,000
  TV-2240-1889
  Astral / Tây Ban nha
  9(m3/h) - 480 x 920
  8,100,000, 9,720,000 VND/Cái
 • Vỏ cột lọc tuần hoàn 15780
  Vỏ cột lọc tuần hoàn 15780
  MS: TV-1578-1890
  Tên:Vỏ cột lọc tuần hoàn 15780
  Giá: 11,916,000
  TV-1578-1890
  Astral / Tây Ban nha
  9(m3/h) - 500 x 1009
  9,930,000, 11,916,000 VND/Cái
 • Vỏ cột lọc tuần hoàn 15781
  Vỏ cột lọc tuần hoàn 15781
  MS: TV-1578-1891
  Tên:Vỏ cột lọc tuần hoàn 15781
  Giá: 16,804,800
  TV-1578-1891
  Astral / Tây Ban nha
  14(m3/h) - 600 x 1069
  14,004,000, 16,804,800 VND/Cái
 • Vỏ cột lọc tuần hoàn D.900
  Vỏ cột lọc tuần hoàn D.900
  MS: TV-D.90-1892
  Tên:Vỏ cột lọc tuần hoàn D.900
  Giá: 25,872,000
  TV-D.90-1892
  Astral / Tây Ban nha
  30(m3/h) - 900 x 1050
  25,872,000, 25,872,000 VND/Cái
 • Vỏ cột lọc tuần hoàn D.1200
  Vỏ cột lọc tuần hoàn D.1200
  MS: TV-D.12-1893
  Tên:Vỏ cột lọc tuần hoàn D.1200
  Giá: 59,918,000
  TV-D.12-1893
  Astral / Tây Ban nha
  56(m3/h) - 1200 x 1450
  59,918,000, 59,918,000 VND/Cái
 • Cột lọc cát V350
  Cột lọc cát V350
  MS: TV-V350-1894
  Tên:Cột lọc cát V350
  Giá: 4,161,600
  TV-V350-1894
  Emaux / Hong Kong
  4.02(m3/h) - 335 x 726
  3,468,000, 4,161,600 VND/Cái
 • Cột lọc cát V450
  Cột lọc cát V450
  MS: TV-V450-1895
  Tên:Cột lọc cát V450
  Giá: 5,140,800
  TV-V450-1895
  Emaux / Hong Kong
  7.98(m3/h) - 455 x 814
  4,284,000, 5,140,800 VND/Cái
 • Cột lọc cát V500
  Cột lọc cát V500
  MS: TV-V500-1896
  Tên:Cột lọc cát V500
  Giá: 6,000,000
  TV-V500-1896
  Emaux / Hong Kong
  11.52(m3/h) - 535 x 845
  5,000,000, 6,000,000 VND/Cái
 • Cột lọc cát V650
  Cột lọc cát V650
  MS: TV-V650-1897
  Tên:Cột lọc cát V650
  Giá: 7,560,000
  TV-V650-1897
  Emaux / Hong Kong
  16.20(m3/h) - 635 x 950
  6,300,000, 7,560,000 VND/Cái
 • Cột lọc cát V800
  Cột lọc cát V800
  MS: TV-V800-1898
  Tên:Cột lọc cát V800
  Giá: 12,012,000
  TV-V800-1898
  Emaux / Hong Kong
  24.60(m3/h) - 800 x 1200
  12,012,000, 12,012,000 VND/Cái
 • Cột lọc cát V900
  Cột lọc cát V900
  MS: TV-V900-1899
  Tên:Cột lọc cát V900
  Giá: 13,553,000
  TV-V900-1899
  Emaux / Hong Kong
  31.80(m3/h) - 900 x 1300
  13,553,000, 13,553,000 VND/Cái
 • Cột lọc cát V1000
  Cột lọc cát V1000
  MS: TV-V100-1900
  Tên:Cột lọc cát V1000
  Giá: 16,086,000
  TV-V100-1900
  Emaux / Hong Kong
  39.00(m3/h) - 1000 x 1400
  16,086,000, 16,086,000 VND/Cái
Total: 22
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm