Sản phẩm

Tìm kiếm

Đá Cắt

 • Đá Cắt-100x1.0x16.0 BDX
  Đá Cắt-100x1.0x16.0 BDX
  MS: TV-BDX1-5440
  Tên:Đá Cắt-100x1.0x16.0 BDX
  Giá: 8,700
  TV-BDX1-5440
  Norton / Thái Lan
  10 viên/hộp
  8,700, 8,700 VND/Viên
 • Đá Cắt-100x1.6x16.0 BDX
  Đá Cắt-100x1.6x16.0 BDX
  MS: TV-BDX1-5441
  Tên:Đá Cắt-100x1.6x16.0 BDX
  Giá: 8,700
  TV-BDX1-5441
  Norton / Thái Lan
  50 viên/hộp
  8,700, 8,700 VND/Viên
 • Đá Cắt-180x2.0x22.2 Expert
  Đá Cắt-180x2.0x22.2 Expert
  MS: TV-EXP1-5445
  Tên:Đá Cắt-180x2.0x22.2 Expert
  Giá: 18,500
  TV-EXP1-5445
  Norton / Thái Lan
  80 viên/thùng
  18,500, 18,500 VND/Viên
 • Đá Cắt-350x3.0x25.4 Expert
  Đá Cắt-350x3.0x25.4 Expert
  MS: TV-EXP3-5446
  Tên:Đá Cắt-350x3.0x25.4 Expert
  Giá: 38,400
  TV-EXP3-5446
  Norton / Thái Lan
  25 viên/thùng
  38,400, 38,400 VND/Viên
 • Đá Cắt-400x3.0x25.4 Expert
  Đá Cắt-400x3.0x25.4 Expert
  MS: TV-EXP4-5447
  Tên:Đá Cắt-400x3.0x25.4 Expert
  Giá: 49,400
  TV-EXP4-5447
  Norton / Thái Lan
  25 viên/thùng
  49,400, 49,400 VND/Viên
 • Đá Cắt-100x2.0x16.0 Expert
  Đá Cắt-100x2.0x16.0 Expert
  MS: TV-EXP1-5442
  Tên:Đá Cắt-100x2.0x16.0 Expert
  Giá: 8,000
  TV-EXP1-5442
  Norton / Thái Lan
  200 viên/thùng
  8,000, 8,000 VND/Viên
 • Đá Cắt-125x2.0x22.2 Expert
  Đá Cắt-125x2.0x22.2 Expert
  MS: TV-EXP1-5443
  Tên:Đá Cắt-125x2.0x22.2 Expert
  Giá: 12,500
  TV-EXP1-5443
  Norton / Thái Lan
  160 viên/thùng
  12,500, 12,500 VND/Viên
 • Đá Cắt-150x2.5x22.2 Expert
  Đá Cắt-150x2.5x22.2 Expert
  MS: TV-EXP1-5444
  Tên:Đá Cắt-150x2.5x22.2 Expert
  Giá: 15,600
  TV-EXP1-5444
  Norton / Thái Lan
  80 viên/thùng
  15,600, 15,600 VND/Viên
 • Đá cắt kim loại, inox bằng đá đỏ, 2 lớp lưới chống vỡ GK-001
  Đá cắt kim loại, inox bằng đá đỏ, 2 lớp lưới chống vỡ GK-001
  MS: TV-GK00-5141
  Tên:Đá cắt kim loại, inox bằng đá đỏ, 2 lớp lưới chống vỡ GK-001
  Giá: 78,000
  TV-GK00-5141
  Goldkey / Trung Quốc
  350 x 3.2 x 25.4mm
  65,000, 78,000 VND/Cái
 • Đá cắt kim loại, inox bằng đá đỏ, 2 lớp lưới chống vỡ GK-002
  Đá cắt kim loại, inox bằng đá đỏ, 2 lớp lưới chống vỡ GK-002
  MS: TV-GK00-5142
  Tên:Đá cắt kim loại, inox bằng đá đỏ, 2 lớp lưới chống vỡ GK-002
  Giá: 33,600
  TV-GK00-5142
  Goldkey / Trung Quốc
  180 x 2.0 x 22mm
  28,000, 33,600 VND/Cái
 • Đá cắt kim loại, inox bằng đá đỏ, 2 lớp lưới chống vỡ GK-003
  Đá cắt kim loại, inox bằng đá đỏ, 2 lớp lưới chống vỡ GK-003
  MS: TV-GK00-5143
  Tên:Đá cắt kim loại, inox bằng đá đỏ, 2 lớp lưới chống vỡ GK-003
  Giá: 20,400
  TV-GK00-5143
  Goldkey / Trung Quốc
  125 x 1.6 x 22mm
  17,000, 20,400 VND/Cái
 • Đá cắt kim loại, inox bằng đá đỏ, 2 lớp lưới chống vỡ GK-004
  Đá cắt kim loại, inox bằng đá đỏ, 2 lớp lưới chống vỡ GK-004
  MS: TV-GK00-5144
  Tên:Đá cắt kim loại, inox bằng đá đỏ, 2 lớp lưới chống vỡ GK-004
  Giá: 8,400
  TV-GK00-5144
  Goldkey / Trung Quốc
  100 x 1.6 x 16mm
  7,000, 8,400 VND/Cái
 • Đá cắt kim loại, inox bằng đá đỏ, 2 lớp lưới chống vỡ GK-005
  Đá cắt kim loại, inox bằng đá đỏ, 2 lớp lưới chống vỡ GK-005
  MS: TV-GK00-5145
  Tên:Đá cắt kim loại, inox bằng đá đỏ, 2 lớp lưới chống vỡ GK-005
  Giá: 8,400
  TV-GK00-5145
  Goldkey / Trung Quốc
  107 x 1.2 x 16mm
  7,000, 8,400 VND/Cái
 • Đá cắt gỗ hợp kim 60 răng (300mm) AK-442
  Đá cắt gỗ hợp kim 60 răng (300mm) AK-442
  MS: TV-AK44-5146
  Tên:Đá cắt gỗ hợp kim 60 răng (300mm) AK-442
  Giá: 270,000
  TV-AK44-5146
  Asaki / Trung Quốc
  12"X60T
  270,000, 270,000 VND/Cái
 • Đá cắt gỗ hợp kim 60 răng (250mm) AK-440
  Đá cắt gỗ hợp kim 60 răng (250mm) AK-440
  MS: TV-AK44-5147
  Tên:Đá cắt gỗ hợp kim 60 răng (250mm) AK-440
  Giá: 171,000
  TV-AK44-5147
  Asaki / Trung Quốc
  10"X60T
  171,000, 171,000 VND/Cái
 • Đá cắt gỗ hợp kim 60 răng (225mm) AK-437
  Đá cắt gỗ hợp kim 60 răng (225mm) AK-437
  MS: TV-AK43-5148
  Tên:Đá cắt gỗ hợp kim 60 răng (225mm) AK-437
  Giá: 152,000
  TV-AK43-5148
  Asaki / Trung Quốc
  9"X60T
  152,000, 152,000 VND/Cái
 • Đá cắt gỗ hợp kim 40 răng (300mm) AK-441
  Đá cắt gỗ hợp kim 40 răng (300mm) AK-441
  MS: TV-AK44-5149
  Tên:Đá cắt gỗ hợp kim 40 răng (300mm) AK-441
  Giá: 228,000
  TV-AK44-5149
  Asaki / Trung Quốc
  12"X40T
  228,000, 228,000 VND/Cái
 • Đá cắt gỗ hợp kim 40 răng (250mm) AK-439
  Đá cắt gỗ hợp kim 40 răng (250mm) AK-439
  MS: TV-AK43-5150
  Tên:Đá cắt gỗ hợp kim 40 răng (250mm) AK-439
  Giá: 148,000
  TV-AK43-5150
  Asaki / Trung Quốc
  10"X40T
  148,000, 148,000 VND/Cái
 • Đá cắt gỗ hợp kim 40 răng (225mm) AK-436
  Đá cắt gỗ hợp kim 40 răng (225mm) AK-436
  MS: TV-AK43-5151
  Tên:Đá cắt gỗ hợp kim 40 răng (225mm) AK-436
  Giá: 138,000
  TV-AK43-5151
  Asaki / Trung Quốc
  9"X40T
  138,000, 138,000 VND/Cái
 • Đá cắt gỗ hợp kim 40 răng (100mm) AK-433
  Đá cắt gỗ hợp kim 40 răng (100mm) AK-433
  MS: TV-AK43-5152
  Tên:Đá cắt gỗ hợp kim 40 răng (100mm) AK-433
  Giá: 55,000
  TV-AK43-5152
  Asaki / Trung Quốc
  4"X40T
  55,000, 55,000 VND/Cái
Total: 27
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm