Sản phẩm

Tìm kiếm

Đá Mài

 • Đá Mài-180x6.0x22.2 Expert
  Đá Mài-180x6.0x22.2 Expert
  MS: TV-EXP1-5451
  Tên:Đá Mài-180x6.0x22.2 Expert
  Giá: 24,000
  TV-EXP1-5451
  Norton / Thái Lan
  30 viên/thùng
  24,000, 24,000 VND/Viên
 • Đá Mài-100x6.0x16.0 Expert
  Đá Mài-100x6.0x16.0 Expert
  MS: TV-EXP1-5448
  Tên:Đá Mài-100x6.0x16.0 Expert
  Giá: 11,000
  TV-EXP1-5448
  Norton / Thái Lan
  70 viên/thùng
  11,000, 11,000 VND/Cái
 • Đá Mài-125x6.0x22.2 Expert
  Đá Mài-125x6.0x22.2 Expert
  MS: TV-EXP1-5449
  Tên:Đá Mài-125x6.0x22.2 Expert
  Giá: 15,800
  TV-EXP1-5449
  Norton / Thái Lan
  50 viên/thùng
  15,800, 15,800 VND/Viên
 • Đá Mài-150x6.0x22.2 Expert
  Đá Mài-150x6.0x22.2 Expert
  MS: TV-EXP1-5450
  Tên:Đá Mài-150x6.0x22.2 Expert
  Giá: 22,000
  TV-EXP1-5450
  Norton / Thái Lan
  30 viên/thùng
  22,000, 22,000 VND/Viên
 • Đá mài kim loại bằng đá đỏ, 2 lớp lưới chống vỡ GK-006
  Đá mài kim loại bằng đá đỏ, 2 lớp lưới chống vỡ GK-006
  MS: TV-GK00-5138
  Tên:Đá mài kim loại bằng đá đỏ, 2 lớp lưới chống vỡ GK-006
  Giá: 33,000
  TV-GK00-5138
  Asaki / Trung Quốc
  180 x 6 x 22mm
  33,000, 33,000 VND/Cái
 • Đá mài kim loại bằng đá đỏ, 2 lớp lưới chống vỡ GK-007
  Đá mài kim loại bằng đá đỏ, 2 lớp lưới chống vỡ GK-007
  MS: TV-GK00-5139
  Tên:Đá mài kim loại bằng đá đỏ, 2 lớp lưới chống vỡ GK-007
  Giá: 22,800
  TV-GK00-5139
  Goldkey / Trung Quốc
  125 x 6 x 22mm
  19,000, 22,800 VND/Cái
 • Đá mài kim loại bằng đá đỏ, 2 lớp lưới chống vỡ GK-008
  Đá mài kim loại bằng đá đỏ, 2 lớp lưới chống vỡ GK-008
  MS: TV-GK00-5140
  Tên:Đá mài kim loại bằng đá đỏ, 2 lớp lưới chống vỡ GK-008
  Giá: 14,400
  TV-GK00-5140
  Goldkey / Trung Quốc
  100 x 6 x 16mm
  12,000, 14,400 VND/Cái
 • Đá mài (1 tấc - 4 ly) Wynns W2449
  Đá mài (1 tấc - 4 ly) Wynns W2449
  MS: TV-W244-3449
  Tên:Đá mài (1 tấc - 4 ly) Wynns W2449
  Giá: 11,000
  TV-W244-3449
  Wynns / Trung Quốc
  (1 tấc - 4 ly) Wynns
  11,000, 11,000 VND/Cái
 • Đá mài (1 tấc - 6 ly) Wynns W2450
  Đá mài (1 tấc - 6 ly) Wynns W2450
  MS: TV-W245-3450
  Tên:Đá mài (1 tấc - 6 ly) Wynns W2450
  Giá: 11,000
  TV-W245-3450
  Wynns / Trung Quốc
  (1 tấc - 6 ly) Wynns
  11,000, 11,000 VND/Cái
 • Đá mài (1.2 tấc - 6 ly) Wynns W2452
  Đá mài (1.2 tấc - 6 ly) Wynns W2452
  MS: TV-W245-3451
  Tên:Đá mài (1.2 tấc - 6 ly) Wynns W2452
  Giá: 21,000
  TV-W245-3451
  Wynns / Trung Quốc
  (1.2 tấc - 6 ly) Wynns
  21,000, 21,000 VND/Cái
 • Đá mài (1.5 tấc - 6 ly) Wynns W2453
  Đá mài (1.5 tấc - 6 ly) Wynns W2453
  MS: TV-W245-3452
  Tên:Đá mài (1.5 tấc - 6 ly) Wynns W2453
  Giá: 29,000
  TV-W245-3452
  Wynns / Trung Quốc
  (1.5 tấc - 6 ly) Wynns
  29,000, 29,000 VND/Cái
 • Đá mài (1.8 tấc - 6 ly) Wynns W2454
  Đá mài (1.8 tấc - 6 ly) Wynns W2454
  MS: TV-W245-3453
  Tên:Đá mài (1.8 tấc - 6 ly) Wynns W2454
  Giá: 37,000
  TV-W245-3453
  Wynns / Trung Quốc
  (1.8 tấc - 6 ly) Wynns
  37,000, 37,000 VND/Cái
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm