Sản phẩm

Tìm kiếm

Đế từ, bàn map

 • Bộ đế từ đồng hồ so mini MW497-set 1
  Bộ đế từ đồng hồ so mini MW497-set 1
  MS: TV-MW49-2939
  Tên:Bộ đế từ đồng hồ so mini MW497-set 1
  Giá: 1,087,000
  TV-MW49-2939
  Moore and Wright / Anh Quốc
  1,087,000, 1,087,000 VND/Cái
 • Đế từ gá đồng hồ so MW497-01
  Đế từ gá đồng hồ so MW497-01
  MS: TV-MW49-2938
  Tên:Đế từ gá đồng hồ so MW497-01
  Giá: 552,000
  TV-MW49-2938
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-10mm/0.01mm / mini mag base
  552,000, 552,000 VND/Cái
 • Đế từ thủy lực MW485-01
  Đế từ thủy lực MW485-01
  MS: TV-MW48-2937
  Tên:Đế từ thủy lực MW485-01
  Giá: 1,198,000
  TV-MW48-2937
  Moore and Wright / Anh Quốc
  80Kg / 175 LBS
  1,198,000, 1,198,000 VND/Cái
 • Đế từ gá đồng hồ so MW496-01
  Đế từ gá đồng hồ so MW496-01
  MS: TV-MW49-2936
  Tên:Đế từ gá đồng hồ so MW496-01
  Giá: 1,087,000
  TV-MW49-2936
  Moore and Wright / Anh Quốc
  40kg
  1,087,000, 1,087,000 VND/Cái
 • Đế từ gá đồng hồ so MW475-01
  Đế từ gá đồng hồ so MW475-01
  MS: TV-MW47-2935
  Tên:Đế từ gá đồng hồ so MW475-01
  Giá: 418,000
  TV-MW47-2935
  Moore and Wright / Anh Quốc
  80kg
  418,000, 418,000 VND/Cái
 • Đế từ gá đồng hồ so MW470-01
  Đế từ gá đồng hồ so MW470-01
  MS: TV-MW47-2934
  Tên:Đế từ gá đồng hồ so MW470-01
  Giá: 408,000
  TV-MW47-2934
  Moore and Wright / Anh Quốc
  80kg
  408,000, 408,000 VND/Cái
 • Đế gá panme MW279-01A
  Đế gá panme MW279-01A
  MS: TV-MW27-2913
  Tên:Đế gá panme MW279-01A
  Giá: 342,000
  TV-MW27-2913
  Moore and Wright / Anh Quốc
  100mm
  342,000, 342,000 VND/Cái
 • Bàn map Granite MW810-01
  Bàn map Granite MW810-01
  MS: TV-MW81-2987
  Tên:Bàn map Granite MW810-01
  Giá: 3,934,000
  TV-MW81-2987
  Moore and Wright / Anh Quốc
  400x250x70mm
  3,934,000, 3,934,000 VND/Cái
 • Bàn map Granite MW810-02
  Bàn map Granite MW810-02
  MS: TV-MW81-2988
  Tên:Bàn map Granite MW810-02
  Giá: 5,952,000
  TV-MW81-2988
  Moore and Wright / Anh Quốc
  400x400x100mm
  5,952,000, 5,952,000 VND/Cái
 • Bàn map Granite MW810-04
  Bàn map Granite MW810-04
  MS: TV-MW81-2989
  Tên:Bàn map Granite MW810-04
  Giá: 9,000,000
  TV-MW81-2989
  Moore and Wright / Anh Quốc
  630x630x100mm
  9,000,000, 9,000,000 VND/Cái
 • Bàn map Granite MW810-05
  Bàn map Granite MW810-05
  MS: TV-MW81-2990
  Tên:Bàn map Granite MW810-05
  Giá: 15,000,000
  TV-MW81-2990
  Moore and Wright / Anh Quốc
  1000x630x150mm
  15,000,000, 15,000,000 VND/Cái
 • Chân đồng hồ lò xo 7002
  Chân đồng hồ lò xo 7002
  MS: TV-7002-0339
  Tên:Chân đồng hồ lò xo 7002
  Giá: 6,200,000
  TV-7002-0339
  Mitutoyo / Nhật bản
  ø8mm/4Kg
  6,200,000, 6,200,000 VND/Cái
 • Đế từ tính 7010S-10
  Đế từ tính 7010S-10
  MS: TV-7010-0340
  Tên:Đế từ tính 7010S-10
  Giá: 660,000
  TV-7010-0340
  Mitutoyo / Nhật bản
  ø8mm, ø4,5mm, 3/8"
  660,000, 660,000 VND/Cái
 • Đế từ tính 7011SN
  Đế từ tính 7011SN
  MS: TV-7011-0341
  Tên:Đế từ tính 7011SN
  Giá: 2,130,000
  TV-7011-0341
  Mitutoyo / Nhật bản
  ø8mm, ø4,5mm, 3/8"
  2,130,000, 2,130,000 VND/Cái
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm