Sản phẩm

Tìm kiếm

Đo điện trở đất

 • Đo điện trở đất 4106
  Đo điện trở đất 4106
  MS: TV-4106-2777
  Tên:Đo điện trở đất 4106
  Giá: 38,997,600
  TV-4106-2777
  Kyoritsu / Thái Lan
  2Ω/20Ω/200Ω
  32,498,000, 38,997,600 VND/Cái
 • Đo điện trở đất 4120A
  Đo điện trở đất 4120A
  MS: TV-4120-2778
  Tên:Đo điện trở đất 4120A
  Giá: 9,730,000
  TV-4120-2778
  Kyoritsu / Thái Lan
  20Ω.25A/200Ω.2.3A/2000Ω 15mA
  9,730,000, 9,730,000 VND/Cái
 • Đo điện trở đất 4102A
  Đo điện trở đất 4102A
  MS: TV-4102-0404
  Tên:Đo điện trở đất 4102A
  Giá: 5,400,000
  TV-4102-0404
  Kyoritsu / Nhật bản
  30V-1200Ω
  4,500,000, 5,400,000 VND/Cái
 • Đo điện trở đất 4102AH
  Đo điện trở đất 4102AH
  MS: TV-4102-0405
  Tên:Đo điện trở đất 4102AH
  Giá: 5,760,000
  TV-4102-0405
  Kyoritsu / Nhật bản
  30V-1200Ω
  4,800,000, 5,760,000 VND/Cái
 • Đo điện trở đất 4105A
  Đo điện trở đất 4105A
  MS: TV-4105-0406
  Tên:Đo điện trở đất 4105A
  Giá: 5,772,000
  TV-4105-0406
  Kyoritsu / Nhật bản
  200V-2000Ω
  4,810,000, 5,772,000 VND/Cái
 • Đo điện trở đất 4105AH
  Đo điện trở đất 4105AH
  MS: TV-4105-0407
  Tên:Đo điện trở đất 4105AH
  Giá: 6,147,600
  TV-4105-0407
  Kyoritsu / Nhật bản
  200V-2000Ω
  5,123,000, 6,147,600 VND/Cái
 • Đo điện trở đất 4200
  Đo điện trở đất 4200
  MS: TV-4200-0408
  Tên:Đo điện trở đất 4200
  Giá: 23,242,000
  TV-4200-0408
  Kyoritsu / Nhật bản
  30A-1200Ω
  23,242,000, 23,242,000 VND/Cái
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm