Sản phẩm

Tìm kiếm

Đo khoảng cách

 • Máy đo độ cao đường dây Suparule 600E
  Máy đo độ cao đường dây Suparule 600E
  MS: TV-CHM600E
  Tên:Máy đo độ cao đường dây Suparule 600E
  Giá: Call
  TV-CHM600E
  Suparule / Israel
  Đo 6 dây D3-25mm
  0, Call VND/Cái
 • Xe đẩy đo đường màn hình hiển thị số, bánh xe 320mm AK-2577
  Xe đẩy đo đường màn hình hiển thị số, bánh xe 320mm AK-2577
  MS: TV-AK25-4456
  Tên:Xe đẩy đo đường màn hình hiển thị số, bánh xe 320mm AK-2577
  Giá: 1,450,000
  TV-AK25-4456
  Asaki / Trung Quốc
  12.5'
  1,450,000, 1,450,000 VND/Cái
 • Xe đẩy đo đường màn hình hiển thị số, bánh xe 150mm AK-2576
  Xe đẩy đo đường màn hình hiển thị số, bánh xe 150mm AK-2576
  MS: TV-AK25-4457
  Tên:Xe đẩy đo đường màn hình hiển thị số, bánh xe 150mm AK-2576
  Giá: 1,018,000
  TV-AK25-4457
  Asaki / Trung Quốc
  6'
  1,018,000, 1,018,000 VND/Cái
 • Xe đẩy đo đường hiển thị số cơ, bánh xe 320mm AK-2578
  Xe đẩy đo đường hiển thị số cơ, bánh xe 320mm AK-2578
  MS: TV-AK25-4458
  Tên:Xe đẩy đo đường hiển thị số cơ, bánh xe 320mm AK-2578
  Giá: 744,000
  TV-AK25-4458
  Asaki / Trung Quốc
  12.5'
  744,000, 744,000 VND/Cái
 • Máy đo độ cao đường dây Suparule 600E
  Máy đo độ cao đường dây Suparule 600E
  MS: TV-CHM6-4447
  Tên:Máy đo độ cao đường dây Suparule 600E
  Giá: Call
  TV-CHM6-4447
  Suparule / Israel
  Đo 6 dây D3-25mm
  0, Call VND/Cái
 • Máy đo khoảng cách 500-1000yard TOUR V2
  Máy đo khoảng cách 500-1000yard TOUR V2
  MS: TV-TOUR-4448
  Tên:Máy đo khoảng cách 500-1000yard TOUR V2
  Giá: 8,259,000
  TV-TOUR-4448
  Bushnell / Mỹ
  915 mét/ + 1mét
  8,259,000, 8,259,000 VND/Cái
 • Máy đo khoảng cách mọi địa hình 10-500yard 550AS
  Máy đo khoảng cách mọi địa hình 10-500yard 550AS
  MS: TV-550A-4449
  Tên:Máy đo khoảng cách mọi địa hình 10-500yard 550AS
  Giá: 7,423,000
  TV-550A-4449
  Nikon / Nhật bản
  503 mét/ + 1mét
  7,423,000, 7,423,000 VND/Cái
 • Thước đẩy đo đường điện tử bánh lớn 10.000m W0480B
  Thước đẩy đo đường điện tử bánh lớn 10.000m W0480B
  MS: TV-W048-4152
  Tên:Thước đẩy đo đường điện tử bánh lớn 10.000m W0480B
  Giá: 1,448,000
  TV-W048-4152
  Wynns / Trung Quốc
  10.000m
  1,448,000, 1,448,000 VND/Cái
 • Thước đẩy đo đường điện tử bánh nhỏ 10.000m W0480A
  Thước đẩy đo đường điện tử bánh nhỏ 10.000m W0480A
  MS: TV-W048-4153
  Tên:Thước đẩy đo đường điện tử bánh nhỏ 10.000m W0480A
  Giá: 1,079,000
  TV-W048-4153
  Wynns / Trung Quốc
  10.000m
  1,079,000, 1,079,000 VND/Cái
 • Thước đẩy đo đường hiện số bánh lớn 10.000m W0480C
  Thước đẩy đo đường hiện số bánh lớn 10.000m W0480C
  MS: TV-W048-4154
  Tên:Thước đẩy đo đường hiện số bánh lớn 10.000m W0480C
  Giá: 913,000
  TV-W048-4154
  Wynns / Trung Quốc
  10.000m
  913,000, 913,000 VND/Cái
 • Thước đẩy đo đường hiện số bánh nhỏ 1.000m W0481B
  Thước đẩy đo đường hiện số bánh nhỏ 1.000m W0481B
  MS: TV-W048-4155
  Tên:Thước đẩy đo đường hiện số bánh nhỏ 1.000m W0481B
  Giá: 702,000
  TV-W048-4155
  Wynns / Trung Quốc
  1.000m
  702,000, 702,000 VND/Cái
 • Thước đẩy đo đường hiện số bánh nhỏ 10.000m W0481C
  Thước đẩy đo đường hiện số bánh nhỏ 10.000m W0481C
  MS: TV-W048-4156
  Tên:Thước đẩy đo đường hiện số bánh nhỏ 10.000m W0481C
  Giá: 885,000
  TV-W048-4156
  Wynns / Trung Quốc
  10.000m
  885,000, 885,000 VND/Cái
 • Máy đo xa khoảng cách Leica DISTO™ D5
  Máy đo xa khoảng cách Leica DISTO™ D5
  MS: TV-D5-2547
  Tên:Máy đo xa khoảng cách Leica DISTO™ D5
  Giá: Call
  TV-D5-2547
  Leica / Thụy Sỹ
  0.05-200m / ± 1.0mm
  0, Call VND/Cái
 • Thước đo dạng bánh xe 77-194
  Thước đo dạng bánh xe 77-194
  MS: TV-7719-0737
  Tên:Thước đo dạng bánh xe 77-194
  Giá: 2,030,000
  TV-7719-0737
  Stanley / Mỹ
  300mm (12")
  2,030,000, 2,030,000 VND/Cái
 • Máy đo khoảng cách A3
  Máy đo khoảng cách A3
  MS: TV-A3-1003
  Tên:Máy đo khoảng cách A3
  Giá: 8,620,000
  TV-A3-1003
  Leica / Thụy Sỹ
  50cm - 100 mét
  8,620,000, 8,620,000 VND/Bộ
 • Máy đo khoảng cách A5
  Máy đo khoảng cách A5
  MS: TV-A5-1004
  Tên:Máy đo khoảng cách A5
  Giá: 11,800,000
  TV-A5-1004
  Leica / Thụy Sỹ
  50cm - 200 mét
  11,800,000, 11,800,000 VND/Bộ
 • Máy đo khoảng cách A6
  Máy đo khoảng cách A6
  MS: TV-A6-1005
  Tên:Máy đo khoảng cách A6
  Giá: 16,100,000
  TV-A6-1005
  Leica / Thụy Sỹ
  50cm - 200 mét
  16,100,000, 16,100,000 VND/Bộ
 • Máy đo khoảng cách A8
  Máy đo khoảng cách A8
  MS: TV-A8-1006
  Tên:Máy đo khoảng cách A8
  Giá: 21,000,000
  TV-A8-1006
  Leica / Thụy Sỹ
  50cm - 200 mét
  21,000,000, 21,000,000 VND/Bộ
 • Máy đo khoảng cách leica D2
  Máy đo khoảng cách leica D2
  MS: TV-D2-1007
  Tên:Máy đo khoảng cách leica D2
  Giá: 6,100,000
  TV-D2-1007
  Leica / Thụy Sỹ
  5cm - 60 mét
  6,100,000, 6,100,000 VND/Bộ
 • Máy đo khoảng cách D3
  Máy đo khoảng cách D3
  MS: TV-D3-1008
  Tên:Máy đo khoảng cách D3
  Giá: 8,600,000
  TV-D3-1008
  Leica / Thụy Sỹ
  5cm – 100 Mét
  8,600,000, 8,600,000 VND/Bộ
Total: 23
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm