Sản phẩm

Tìm kiếm

Đồng hồ V.O.M

 • Đồng hồ VOM đo tần số, Diot, IC MAS838
  Đồng hồ VOM đo tần số, Diot, IC MAS838
  MS: TV-4733
  Tên:Đồng hồ VOM đo tần số, Diot, IC MAS838
  Giá: 816,000
  TV-4733
  Đang cập nhật / Đang cập nhật
  Đo điện trở đất
  680,000, 816,000 VND/Cái
 • Đồng hồ đo điện vạn năng để bàn Mastech M9803R
  Đồng hồ đo điện vạn năng để bàn Mastech M9803R
  MS: TV-9803-4716
  Tên:Đồng hồ đo điện vạn năng để bàn Mastech M9803R
  Giá: 8,160,000
  TV-9803-4716
  Đang cập nhật / Đang cập nhật
  400mV±0.3%, 10 digits / 1mV
  6,800,000, 8,160,000 VND/Cái
 • Đồng hồ đo vạn năng VC9807A+
  Đồng hồ đo vạn năng VC9807A+
  MS: TV-9807-4682
  Tên:Đồng hồ đo vạn năng VC9807A+
  Giá: 1,800,000
  TV-9807-4682
  Victor / Trung Quốc
  1,500,000, 1,800,000 VND/Cái
 • Đồng hồ VOM hiển thị số victor VC921
  Đồng hồ VOM hiển thị số victor VC921
  MS: TV-VC92-2324
  Tên:Đồng hồ VOM hiển thị số victor VC921
  Giá: 400,000
  TV-VC92-2324
  Victor / Trung Quốc
  600V/40MΩ/10MHz
  400,000, 400,000 VND/Cái
 • Đồng hồ đo VOM YX-360TR eb
  Đồng hồ đo VOM YX-360TR eb
  MS: TV-YX36-2797
  Tên:Đồng hồ đo VOM YX-360TR eb
  Giá: 180,000
  TV-YX36-2797
  Đang cập nhật / Trung Quốc
  1000V
  180,000, 180,000 VND/Cái
 • Đồng hồ V.O.M CD800A
  Đồng hồ V.O.M CD800A
  MS: TV-CD80-1574
  Tên:Đồng hồ V.O.M CD800A
  Giá: 668,000
  TV-CD80-1574
  Sanwa / Nhật bản
  400mA/600V/40MΩ
  668,000, 668,000 VND/Cái
 • Đồng hồ VOM CD-731a
  Đồng hồ VOM CD-731a
  MS: TV-CD73-2096
  Tên:Đồng hồ VOM CD-731a
  Giá: 2,200,000
  TV-CD73-2096
  Sanwa / Nhật bản
  20A/1000V - AC/DC
  2,200,000, 2,200,000 VND/Cái
 • Đồng hồ VOM PM-11
  Đồng hồ VOM PM-11
  MS: TV-PM11-2101
  Tên:Đồng hồ VOM PM-11
  Giá: 1,100,000
  TV-PM11-2101
  Sanwa / Nhật bản
  500V/100MΩ AC/DC
  1,100,000, 1,100,000 VND/Cái
 • Đồng hồ VOM CX506A
  Đồng hồ VOM CX506A
  MS: TV-CX50-2102
  Tên:Đồng hồ VOM CX506A
  Giá: 1,500,000
  TV-CX50-2102
  Sanwa / Nhật bản
  0.3A/750V/50MΩ AC/DC
  1,500,000, 1,500,000 VND/Cái
 • Đồng hồ VOM PC-510
  Đồng hồ VOM PC-510
  MS: TV-PC51-2103
  Tên:Đồng hồ VOM PC-510
  Giá: 3,950,000
  TV-PC51-2103
  Sanwa / Nhật bản
  10A/1000V/50nF AC/DC
  3,950,000, 3,950,000 VND/Cái
 • Đồng hồ VOM RD700
  Đồng hồ VOM RD700
  MS: TV-RD70-2104
  Tên:Đồng hồ VOM RD700
  Giá: 2,570,000
  TV-RD70-2104
  Sanwa / Nhật bản
  10A/1000V/300C
  2,570,000, 2,570,000 VND/Cái
 • Đồng hồ VOM SP-18D
  Đồng hồ VOM SP-18D
  MS: TV-SP18-2105
  Tên:Đồng hồ VOM SP-18D
  Giá: 1,200,000
  TV-SP18-2105
  Sanwa / Nhật bản
  0.3A/600V AC/DC
  1,200,000, 1,200,000 VND/Cái
 • Đồng hồ vạn năng 1009
  Đồng hồ vạn năng 1009
  MS: TV-1009-0357
  Tên:Đồng hồ vạn năng 1009
  Giá: 1,344,000
  TV-1009-0357
  Kyoritsu / Nhật bản
  ACV 400mV/4/40/400/600V
  1,120,000, 1,344,000 VND/Cái
 • Đồng hồ vạn năng 1018
  Đồng hồ vạn năng 1018
  MS: TV-1018-0358
  Tên:Đồng hồ vạn năng 1018
  Giá: 924,000
  TV-1018-0358
  Kyoritsu / Nhật bản
  0,4mA - 600V
  770,000, 924,000 VND/Cái
 • Đồng hồ vạn năng 1030
  Đồng hồ vạn năng 1030
  MS: TV-1030-0359
  Tên:Đồng hồ vạn năng 1030
  Giá: 1,512,000
  TV-1030-0359
  Kyoritsu / Nhật bản
  600V - 40MΩ
  1,260,000, 1,512,000 VND/Cái
 • Đồng hồ vạn năng 1109
  Đồng hồ vạn năng 1109
  MS: TV-1109-0360
  Tên:Đồng hồ vạn năng 1109
  Giá: 1,064,000
  TV-1109-0360
  Kyoritsu / Nhật bản
  15A - 1000V
  1,064,000, 1,064,000 VND/Cái
 • Đồng hồ vạn năng 1110
  Đồng hồ vạn năng 1110
  MS: TV-1110-0361
  Tên:Đồng hồ vạn năng 1110
  Giá: 1,740,000
  TV-1110-0361
  Kyoritsu / Nhật bản
  300mA- 600V
  1,450,000, 1,740,000 VND/Cái
 • Đồng hồ vạn năng 2000
  Đồng hồ vạn năng 2000
  MS: TV-2000-0362
  Tên:Đồng hồ vạn năng 2000
  Giá: 2,244,000
  TV-2000-0362
  Kyoritsu / Nhật bản
  60A - 600V
  1,870,000, 2,244,000 VND/Cái
 • Đồng hồ vạn năng 2001
  Đồng hồ vạn năng 2001
  MS: TV-2001-0363
  Tên:Đồng hồ vạn năng 2001
  Giá: 3,000,000
  TV-2001-0363
  Kyoritsu / Thái Lan
  100A - 600V
  2,500,000, 3,000,000 VND/Cái
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm