Sản phẩm

Tìm kiếm

Đồng hồ đo điện

 • Đồng hồ VOM đo tần số, Diot, IC MAS838
  Đồng hồ VOM đo tần số, Diot, IC MAS838
  MS: TV-4733
  Tên:Đồng hồ VOM đo tần số, Diot, IC MAS838
  Giá: 816,000
  TV-4733
  Đang cập nhật / Đang cập nhật
  Đo điện trở đất
  680,000, 816,000 VND/Cái
 • Súng đo nhiệt độ hồng ngoại cầm tay taitan T350C
  Súng đo nhiệt độ hồng ngoại cầm tay taitan T350C
  MS: TV-4724
  Tên:Súng đo nhiệt độ hồng ngoại cầm tay taitan T350C
  Giá: Call
  TV-4724
  Đang cập nhật / Đang cập nhật
  350 °C
  0, Call VND/Cái
 • Đồng hồ đo điện Wynns W0453
  Đồng hồ đo điện Wynns W0453
  MS: TV-W045-3630
  Tên:Đồng hồ đo điện Wynns W0453
  Giá: 115,000
  TV-W045-3630
  Wynns / Trung Quốc
  2000uA/1000V/2000KΩ
  115,000, 115,000 VND/Cái
 • Đồng hồ đo WOM càng cua Ampe kẹp W0647
  Đồng hồ đo WOM càng cua Ampe kẹp W0647
  MS: TV-W064-3632
  Tên:Đồng hồ đo WOM càng cua Ampe kẹp W0647
  Giá: 331,000
  TV-W064-3632
  Wynns / Trung Quốc
  20A~400A/600V/200kΩ
  331,000, 331,000 VND/Cái
 • Đồng hồ vạn năng 1011
  Đồng hồ vạn năng 1011
  MS: TV-1011-2747
  Tên:Đồng hồ vạn năng 1011
  Giá: 1,740,000
  TV-1011-2747
  Kyoritsu / Thái Lan
  DCA: 600 - ACA: 600
  1,450,000, 1,740,000 VND/Cái
 • Đồng hồ vạn năng 1012
  Đồng hồ vạn năng 1012
  MS: TV-1012-2748
  Tên:Đồng hồ vạn năng 1012
  Giá: 2,592,000
  TV-1012-2748
  Kyoritsu / Thái Lan
  ACV: 6.000 - Ω: 600Ω
  2,160,000, 2,592,000 VND/Cái
 • Đồng hồ vạn năng 1051
  Đồng hồ vạn năng 1051
  MS: TV-1051-2749
  Tên:Đồng hồ vạn năng 1051
  Giá: 8,718,000
  TV-1051-2749
  Kyoritsu / Thái Lan
  DCV: 600.0mV-1000V
  7,265,000, 8,718,000 VND/Cái
 • Đồng hồ vạn năng 1052
  Đồng hồ vạn năng 1052
  MS: TV-1052-2750
  Tên:Đồng hồ vạn năng 1052
  Giá: 10,662,000
  TV-1052-2750
  Kyoritsu / Thái Lan
  DCV: 600.0mV-1000V
  8,885,000, 10,662,000 VND/Cái
 • Đồng hồ vạn năng 1061
  Đồng hồ vạn năng 1061
  MS: TV-1061-2751
  Tên:Đồng hồ vạn năng 1061
  Giá: 13,536,000
  TV-1061-2751
  Kyoritsu / Thái Lan
  DCV: 50000mV-1000.0V
  11,280,000, 13,536,000 VND/Cái
 • Đồng hồ vạn năng 1062
  Đồng hồ vạn năng 1062
  MS: TV-1062-2752
  Tên:Đồng hồ vạn năng 1062
  Giá: 15,838,800
  TV-1062-2752
  Kyoritsu / Thái Lan
  DCV: 50000mV-1000.0V
  13,199,000, 15,838,800 VND/Cái
 • Đồng hồ đo nhiểu chức năng 6050
  Đồng hồ đo nhiểu chức năng 6050
  MS: TV-6050-2761
  Tên:Đồng hồ đo nhiểu chức năng 6050
  Giá: 12,816,000
  TV-6050-2761
  Kyoritsu / Thái Lan
  20/200/2000Ω
  10,680,000, 12,816,000 VND/Cái
 • Máy đo nhiễu chức năng 6200
  Máy đo nhiễu chức năng 6200
  MS: TV-6200-2762
  Tên:Máy đo nhiễu chức năng 6200
  Giá: 8,944,000
  TV-6200-2762
  Kyoritsu / Thái Lan
  0~19.99/199.9MΩ
  8,944,000, 8,944,000 VND/Cái
 • Máy đo nhiễu chức năng 6202
  Máy đo nhiễu chức năng 6202
  MS: TV-6202-2763
  Tên:Máy đo nhiễu chức năng 6202
  Giá: 8,944,000
  TV-6202-2763
  Kyoritsu / Thái Lan
  0~19.99/199.9MΩ
  8,944,000, 8,944,000 VND/Cái
 • Đo chỉ thị pha 8035
  Đo chỉ thị pha 8035
  MS: TV-8035-2764
  Tên:Đo chỉ thị pha 8035
  Giá: 9,452,400
  TV-8035-2764
  Kyoritsu / Thái Lan
  70~1000V AC
  7,877,000, 9,452,400 VND/Cái
 • Cảm biến đo dòng điện 8129-01
  Cảm biến đo dòng điện 8129-01
  MS: TV-8129-2767
  Tên:Cảm biến đo dòng điện 8129-01
  Giá: 14,344,800
  TV-8129-2767
  Kyoritsu / Thái Lan
  300/1000/3000A
  11,954,000, 14,344,800 VND/Cái
 • Cảm biến đo dòng điện 8129-02
  Cảm biến đo dòng điện 8129-02
  MS: TV-8129-2768
  Tên:Cảm biến đo dòng điện 8129-02
  Giá: 18,877,000
  TV-8129-2768
  Kyoritsu / Thái Lan
  300/1000/3000A
  18,877,000, 18,877,000 VND/Cái
 • Cảm biến đo dòng điện 8129-03
  Cảm biến đo dòng điện 8129-03
  MS: TV-8129-2769
  Tên:Cảm biến đo dòng điện 8129-03
  Giá: 26,047,000
  TV-8129-2769
  Kyoritsu / Thái Lan
  300/1000/3000A
  26,047,000, 26,047,000 VND/Cái
 • Đồng hồ đo điện trở cách điện 3126
  Đồng hồ đo điện trở cách điện 3126
  MS: TV-3126-2770
  Tên:Đồng hồ đo điện trở cách điện 3126
  Giá: 35,940,000
  TV-3126-2770
  Kyoritsu / Thái Lan
  0.0~99.9MΩ
  29,950,000, 35,940,000 VND/Cái
 • 35mm - 600V Ampe Kìm 2805
  35mm - 600V Ampe Kìm 2805
  MS: TV-2805-0384
  Tên:35mm - 600V Ampe Kìm 2805
  Giá: 1,680,000
  TV-2805-0384
  Kyoritsu / Nhật bản
  600A - 2kΩ
  1,400,000, 1,680,000 VND/Cái
 • Đo cường độ ánh sáng 5201
  Đo cường độ ánh sáng 5201
  MS: TV-5201-0409
  Tên:Đo cường độ ánh sáng 5201
  Giá: 19,726,800
  TV-5201-0409
  Kyoritsu / Nhật bản
  20.000 Lux
  16,439,000, 19,726,800 VND/Cái
Total: 30
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm