Sản phẩm

Tìm kiếm

Đồng hồ so

 • Đồng hồ so chân gập MW420-04
  Đồng hồ so chân gập MW420-04
  MS: TV-MW42-2933
  Tên:Đồng hồ so chân gập MW420-04
  Giá: 1,260,000
  TV-MW42-2933
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0.8mm
  1,260,000, 1,260,000 VND/Cái
 • Đồng hồ so chân gập MW421-01
  Đồng hồ so chân gập MW421-01
  MS: TV-MW42-2932
  Tên:Đồng hồ so chân gập MW421-01
  Giá: 1,646,000
  TV-MW42-2932
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0.2mm/0.002mm
  1,646,000, 1,646,000 VND/Cái
 • Đồng hồ so điện tử MW405-06DB
  Đồng hồ so điện tử MW405-06DB
  MS: TV-MW40-2931
  Tên:Đồng hồ so điện tử MW405-06DB
  Giá: 2,352,000
  TV-MW40-2931
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-25mm
  2,352,000, 2,352,000 VND/Cái
 • Đồng hồ so điện tử MW405-04DB
  Đồng hồ so điện tử MW405-04DB
  MS: TV-MW40-2930
  Tên:Đồng hồ so điện tử MW405-04DB
  Giá: 2,064,000
  TV-MW40-2930
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-12.7mm
  2,064,000, 2,064,000 VND/Cái
 • Đồng hồ so MW400-09
  Đồng hồ so MW400-09
  MS: TV-MW40-2929
  Tên:Đồng hồ so MW400-09
  Giá: 2,185,000
  TV-MW40-2929
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-50mmm/0.01mm
  2,185,000, 2,185,000 VND/Cái
 • Đồng hồ so MW400-08
  Đồng hồ so MW400-08
  MS: TV-MW40-2928
  Tên:Đồng hồ so MW400-08
  Giá: 950,000
  TV-MW40-2928
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-30mm/0.01mm
  950,000, 950,000 VND/Cái
 • Đồng hồ so MW400-04
  Đồng hồ so MW400-04
  MS: TV-MW40-2927
  Tên:Đồng hồ so MW400-04
  Giá: 634,000
  TV-MW40-2927
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-5mm/0.001mm
  634,000, 634,000 VND/Cái
 • Đồng hồ so MW400-02
  Đồng hồ so MW400-02
  MS: TV-MW40-2926
  Tên:Đồng hồ so MW400-02
  Giá: 1,135,000
  TV-MW40-2926
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-1mm/0.001mm
  1,135,000, 1,135,000 VND/Cái
 • Đồng hồ đo lỗ 50-150mm 511-713
  Đồng hồ đo lỗ 50-150mm 511-713
  MS: TV-5117-2560
  Tên:Đồng hồ đo lỗ 50-150mm 511-713
  Giá: 4,125,000
  TV-5117-2560
  Mitutoyo / Nhật bản
  0-150mm/0.01mm
  4,125,000, 4,125,000 VND/Cái
 • Đồng hồ so MW400-05
  Đồng hồ so MW400-05
  MS: TV-MW40-1555
  Tên:Đồng hồ so MW400-05
  Giá: 486,000
  TV-MW40-1555
  Moore and Wright / Anh Quốc
  0-10mm/0,01mm
  486,000, 486,000 VND/Cái
 • Đồng hồ so 513-401E
  Đồng hồ so 513-401E
  MS: TV-5134-0319
  Tên:Đồng hồ so 513-401E
  Giá: 3,080,000
  TV-5134-0319
  Mitutoyo / Nhật bản
  0-14mm / 0,001mm
  3,080,000, 3,080,000 VND/Cái
 • Đồng hồ so 513-404E
  Đồng hồ so 513-404E
  MS: TV-5134-0320
  Tên:Đồng hồ so 513-404E
  Giá: 1,386,000
  TV-5134-0320
  Mitutoyo / Nhật bản
  0-8mm / 0,01mm
  1,386,000, 1,386,000 VND/Cái
 • Đồng hồ so 513-405E
  Đồng hồ so 513-405E
  MS: TV-5134-0321
  Tên:Đồng hồ so 513-405E
  Giá: 2,100,000
  TV-5134-0321
  Mitutoyo / Nhật bản
  1-2mm / 0,002mm
  2,100,000, 2,100,000 VND/Cái
 • Đồng hồ so 543-451B
  Đồng hồ so 543-451B
  MS: TV-5434-0328
  Tên:Đồng hồ so 543-451B
  Giá: 12,200,000
  TV-5434-0328
  Mitutoyo / Nhật bản
  25,4mm/1"
  12,200,000, 12,200,000 VND/Cái
 • Đồng hồ điện tử 543-552E
  Đồng hồ điện tử 543-552E
  MS: TV-5435-0329
  Tên:Đồng hồ điện tử 543-552E
  Giá: 11,900,000
  TV-5435-0329
  Mitutoyo / Nhật bản
  25,4mm/1"
  11,900,000, 11,900,000 VND/Cái
 • Đồng hồ điện tử 543-553E
  Đồng hồ điện tử 543-553E
  MS: TV-5435-0330
  Tên:Đồng hồ điện tử 543-553E
  Giá: 14,200,000
  TV-5435-0330
  Mitutoyo / Nhật bản
  50mm / 0,01mm
  14,200,000, 14,200,000 VND/Cái
 • Đồng hồ so 1044F
  Đồng hồ so 1044F
  MS: TV-1044-0332
  Tên:Đồng hồ so 1044F
  Giá: 1,050,000
  TV-1044-0332
  Mitutoyo / Nhật bản
  5mm/0,001mm
  1,050,000, 1,050,000 VND/Cái
 • Đồng hồ so 1900F
  Đồng hồ so 1900F
  MS: TV-1900-0333
  Tên:Đồng hồ so 1900F
  Giá: 3,500,000
  TV-1900-0333
  Mitutoyo / Nhật bản
  0,1mm/0,001mm
  3,500,000, 3,500,000 VND/Cái
 • Đồng hồ so 100mm 2046S
  Đồng hồ so 100mm 2046S
  MS: TV-2046-0334
  Tên:Đồng hồ so 100mm 2046S
  Giá: 650,000
  TV-2046-0334
  Mitutoyo / Nhật bản
  10mm/0,01mm
  650,000, 650,000 VND/Cái
 • Đồng hồ so 2050S
  Đồng hồ so 2050S
  MS: TV-2050-0335
  Tên:Đồng hồ so 2050S
  Giá: 1,920,000
  TV-2050-0335
  Mitutoyo / Nhật bản
  20mm/0.01mm
  1,920,000, 1,920,000 VND/Cái
Total: 23
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm