Sản phẩm

Tìm kiếm

Ổ cắm

 • Ổ cắm điện 2 đầu cắm ( 1 đầu đa năng ) dây điện 1.8m WS3164
  Ổ cắm điện 2 đầu cắm ( 1 đầu đa năng ) dây điện 1.8m WS3164
  MS: TV-WS31-4068
  Tên:Ổ cắm điện 2 đầu cắm ( 1 đầu đa năng ) dây điện 1.8m WS3164
  Giá: 66,000
  TV-WS31-4068
  Wynns / Trung Quốc
  dây điện 1.8m
  66,000, 66,000 VND/Cái
 • Ổ cắm điện 3 đầu cắm ( 2 đầu đa năng ) dây điện 1.8m WS3165
  Ổ cắm điện 3 đầu cắm ( 2 đầu đa năng ) dây điện 1.8m WS3165
  MS: TV-WS31-4069
  Tên:Ổ cắm điện 3 đầu cắm ( 2 đầu đa năng ) dây điện 1.8m WS3165
  Giá: 73,000
  TV-WS31-4069
  Wynns / Trung Quốc
  dây điện 1.8m
  73,000, 73,000 VND/Cái
 • Ổ cắm điện 3 đầu cắm ( 2 đầu đa năng ) không dây WS3171
  Ổ cắm điện 3 đầu cắm ( 2 đầu đa năng ) không dây WS3171
  MS: TV-WS31-4070
  Tên:Ổ cắm điện 3 đầu cắm ( 2 đầu đa năng ) không dây WS3171
  Giá: 47,000
  TV-WS31-4070
  Wynns / Trung Quốc
  không dây
  47,000, 47,000 VND/Cái
 • Ổ cắm điện 3 đầu cắm ( 3 đầu đa năng ) dây điện 1.8m WS3166
  Ổ cắm điện 3 đầu cắm ( 3 đầu đa năng ) dây điện 1.8m WS3166
  MS: TV-WS31-4071
  Tên:Ổ cắm điện 3 đầu cắm ( 3 đầu đa năng ) dây điện 1.8m WS3166
  Giá: 77,000
  TV-WS31-4071
  Wynns / Trung Quốc
  dây điện 1.8m
  77,000, 77,000 VND/Cái
 • Ổ cắm điện 4 đầu cắm ( 2 đầu đa năng ) dây điện 1.8m WS3167
  Ổ cắm điện 4 đầu cắm ( 2 đầu đa năng ) dây điện 1.8m WS3167
  MS: TV-WS31-4072
  Tên:Ổ cắm điện 4 đầu cắm ( 2 đầu đa năng ) dây điện 1.8m WS3167
  Giá: 80,000
  TV-WS31-4072
  Wynns / Trung Quốc
  dây điện 1.8m
  80,000, 80,000 VND/Cái
 • Ổ cắm Lan data tiêu chuẩn RJ45
  Ổ cắm Lan data tiêu chuẩn RJ45
  MS: TV-RJ45-1095
  Tên:Ổ cắm Lan data tiêu chuẩn RJ45
  Giá: 230,000
  TV-RJ45-1095
  Panasonic / Nhật bản
  RJ45
  230,000, 230,000 VND/Cái
 • Bộ ổ cắm đơn WEG1R
  Bộ ổ cắm đơn WEG1R
  MS: TV-WEG1-1096
  Tên:Bộ ổ cắm đơn WEG1R
  Giá: 30,000
  TV-WEG1-1096
  Panasonic / Nhật bản
  Mặt 1 ổ cắm
  30,000, 30,000 VND/Bộ
 • Bộ 1 công tắc và 1 ổ cắm đơn
  Bộ 1 công tắc và 1 ổ cắm đơn
  MS: TV-OCD1-1097
  Tên:Bộ 1 công tắc và 1 ổ cắm đơn
  Giá: 75,000
  TV-OCD1-1097
  Panasonic / Nhật bản
  Nhựa chống cháy
  75,000, 75,000 VND/Cái
 • Bộ 2 ổ cắm đơn
  Bộ 2 ổ cắm đơn
  MS: TV-OCD0-1098
  Tên:Bộ 2 ổ cắm đơn
  Giá: 48,000
  TV-OCD0-1098
  Panasonic / Nhật bản
  Chống cháy, tia lửa điện
  48,000, 48,000 VND/Cái
 • Bộ ổ cắm đôi có dây nối đất WEG2RE
  Bộ ổ cắm đôi có dây nối đất WEG2RE
  MS: TV-WEG2-1099
  Tên:Bộ ổ cắm đôi có dây nối đất WEG2RE
  Giá: 72,000
  TV-WEG2-1099
  Panasonic / Nhật bản
  Chống cháy, tia lửa điện
  72,000, 72,000 VND/Cái
 • Bộ ổ cắm đôi có dây nối đất
  Bộ ổ cắm đôi có dây nối đất
  MS: TV-PNS0-1100
  Tên:Bộ ổ cắm đôi có dây nối đất
  Giá: 100,000
  TV-PNS0-1100
  Panasonic / Nhật bản
  Ổ 3 chấu
  100,000, 100,000 VND/Cái
 • Bộ 2 công tắc đơn và ổ cắm đơn
  Bộ 2 công tắc đơn và ổ cắm đơn
  MS: TV-PNS0-1101
  Tên:Bộ 2 công tắc đơn và ổ cắm đơn
  Giá: 68,000
  TV-PNS0-1101
  Panasonic / Nhật bản
  Ổ 2 chấu + công tắc 1 chiều
  68,000, 68,000 VND/Cái
 • Bộ 2 công tắc đơn và 1 ổ cắm đơn
  Bộ 2 công tắc đơn và 1 ổ cắm đơn
  MS: TV-PNS0-1102
  Tên:Bộ 2 công tắc đơn và 1 ổ cắm đơn
  Giá: 90,000
  TV-PNS0-1102
  Panasonic / Nhật bản
  Ổ 2 chấu + 2 công tắc 1 chiều
  90,000, 90,000 VND/Bộ
 • Bộ 3 công tắc đơn
  Bộ 3 công tắc đơn
  MS: TV-PNS0-1104
  Tên:Bộ 3 công tắc đơn
  Giá: 65,000
  TV-PNS0-1104
  Panasonic / Nhật bản
  3 Công tắc 1 chiều
  65,000, 65,000 VND/Bộ
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm