Sản phẩm

Tìm kiếm

Ống mềm

 • Ống mềm hồ bơi 30inch HAYWARD
  Ống mềm hồ bơi 30inch HAYWARD
  MS: TV-HAYW-5424
  Tên:Ống mềm hồ bơi 30inch HAYWARD
  Giá: 882,000
  TV-HAYW-5424
  Pentair / Mỹ
  7,5 mét
  882,000, 882,000 VND/Cái
 • Ống mềm hồ bơi HOSE BOSUN 40inch
  Ống mềm hồ bơi HOSE BOSUN 40inch
  MS: TV-BOSU-5425
  Tên:Ống mềm hồ bơi HOSE BOSUN 40inch
  Giá: 1,209,600
  TV-BOSU-5425
  Pentair / Mỹ
  10 mét
  1,008,000, 1,209,600 VND/Cái
 • Ống mềm hồ bơi HOSE BOSUN 50inch
  Ống mềm hồ bơi HOSE BOSUN 50inch
  MS: TV-BOSU-5426
  Tên:Ống mềm hồ bơi HOSE BOSUN 50inch
  Giá: 1,461,600
  TV-BOSU-5426
  Pentair / Mỹ
  12,5 mét
  1,461,600, 1,461,600 VND/Cái
 • Ống mềm hồ bơi 12m 92207009
  Ống mềm hồ bơi 12m 92207009
  MS: TV-9220-5411
  Tên:Ống mềm hồ bơi 12m 92207009
  Giá: 1,140,000
  TV-9220-5411
  JakMax / Australia
  12m - 1in
  950,000, 1,140,000 VND/Bộ
 • Ống mềm hồ bơi 15m 92207013
  Ống mềm hồ bơi 15m 92207013
  MS: TV-9220-5410--
  Tên:Ống mềm hồ bơi 15m 92207013
  Giá: 1,320,000
  TV-9220-5410--
  JakMax / Australia
  15m - 1in
  1,100,000, 1,320,000 VND/Bộ
 • Ống mềm 378
  Ống mềm 378
  MS: TV-378-1951
  Tên:Ống mềm 378
  Giá: 860,000
  TV-378-1951
  Astral / Tây Ban nha
  1.5" - 8 mét
  860,000, 860,000 VND/Cái
 • Ống mềm 01377
  Ống mềm 01377
  MS: TV-0137-1952
  Tên:Ống mềm 01377
  Giá: 990,000
  TV-0137-1952
  Astral / Tây Ban nha
  1.5" - 10 mét
  990,000, 990,000 VND/Cái
 • Ống mềm 01376
  Ống mềm 01376
  MS: TV-0137-1953
  Tên:Ống mềm 01376
  Giá: 1,230,000
  TV-0137-1953
  Astral / Tây Ban nha
  1.5" - 12 mét
  1,230,000, 1,230,000 VND/Cái
 • Ống mềm 01375
  Ống mềm 01375
  MS: TV-0137-1954
  Tên:Ống mềm 01375
  Giá: 1,476,000
  TV-0137-1954
  Astral / Tây Ban nha
  1.5" - 15 mét
  1,476,000, 1,476,000 VND/Cái
 • Ống mềm 374
  Ống mềm 374
  MS: TV-374-1955
  Tên:Ống mềm 374
  Giá: 2,510,000
  TV-374-1955
  Astral / Tây Ban nha
  1.5" - 30 mét
  2,510,000, 2,510,000 VND/Cái
 • Ống mềm 379
  Ống mềm 379
  MS: TV-379-1956
  Tên:Ống mềm 379
  Giá: 3,854,000
  TV-379-1956
  Astral / Tây Ban nha
  2 " - 30 mét
  3,854,000, 3,854,000 VND/Cái
Sản phẩm đã xem
0Sản phẩm